Visa allt om Ulrika Nordquist AB
Visa allt om Ulrika Nordquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 371 1 518 1 309 1 382 1 543 1 593 1 518 1 207 1 003 825
Övrig omsättning - - - - 18 35 55 250 250 273
Rörelseresultat (EBIT) 255 250 142 256 346 398 312 365 220 227
Resultat efter finansnetto 249 234 141 256 368 379 331 378 233 209
Årets resultat 199 210 91 137 177 245 206 219 190 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 195 1 244 1 290 1 355 819 584 652 694 752 576
Omsättningstillgångar 820 723 706 638 1 238 1 211 1 006 839 558 658
Tillgångar 2 015 1 967 1 996 1 992 2 058 1 796 1 658 1 533 1 310 1 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 174 1 131 1 076 1 135 1 141 1 092 974 889 761 636
Obeskattade reserver 461 471 511 490 424 295 262 215 145 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Kortfristiga skulder 50 35 79 37 162 78 92 100 73 88
Skulder och eget kapital 2 015 1 967 1 996 1 992 2 058 1 796 1 658 1 533 1 310 1 233
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 17 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 285 331 322 287 287 278 279 178 177 147
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 117 115 104 104 101 97 69 61 48
Utdelning till aktieägare 150 156 156 150 143 128 127 120 92 65
Omsättning 1 371 1 518 1 309 1 382 1 561 1 628 1 573 1 457 1 253 1 098
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 371 1 518 1 309 1 382 1 543 1 593 1 518 1 207 1 003 825
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 460 454 406 417 400 388 267 264 226
Rörelseresultat, EBITDA 336 324 207 321 411 447 372 427 284 276
Nettoomsättningförändring -9,68% 15,97% -5,28% -10,43% -3,14% 4,94% 25,77% 20,34% 21,58% -%
Du Pont-modellen 12,41% 12,00% 7,16% 12,90% 17,93% 21,10% 19,96% 24,72% 17,86% 17,11%
Vinstmarginal 18,23% 15,55% 10,92% 18,60% 23,91% 23,79% 21,81% 31,40% 23,33% 25,58%
Bruttovinstmarginal 97,37% 95,92% 96,41% 97,61% 96,44% 97,30% 95,85% 96,11% 95,61% 95,39%
Rörelsekapital/omsättning 56,16% 45,32% 47,90% 43,49% 69,73% 71,12% 60,21% 61,23% 48,35% 69,09%
Soliditet 76,11% 76,18% 73,88% 75,11% 70,63% 72,91% 70,39% 68,09% 66,06% 62,09%
Kassalikviditet 1 640,00% 2 065,71% 893,67% 1 724,32% 764,20% 1 552,56% 1 093,48% 839,00% 753,42% 738,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...