Visa allt om Kalles Bygg- & Golvservice i Österfärnebo AB
Visa allt om Kalles Bygg- & Golvservice i Österfärnebo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 708 805 600 545 771 965 892 716 764 914
Övrig omsättning - - 1 - - 9 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 282 292 236 357 509 502 135 351 43
Resultat efter finansnetto 273 283 292 240 370 502 510 140 352 43
Årets resultat 236 165 221 184 274 369 281 100 174 49
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 5 13 26 47 58 70 96 124 21
Omsättningstillgångar 1 179 1 177 1 030 916 957 918 792 505 426 265
Tillgångar 1 180 1 182 1 043 943 1 004 976 862 601 550 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 778 699 688 617 577 517 446 286 306 202
Obeskattade reserver 268 298 227 220 232 235 235 110 110 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 79 77 12 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 107 51 94 196 224 180 205 135 84
Skulder och eget kapital 1 180 1 182 1 043 943 1 004 976 862 601 550 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 75 90 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 1 1 5 1 25 30 47
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 143 214 127 120 120 70
Omsättning 708 805 601 545 771 974 892 717 764 914
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 716 764 914
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 106 126 230
Rörelseresultat, EBITDA 254 290 305 257 387 536 528 163 358 50
Nettoomsättningförändring -12,05% 34,17% 10,09% -29,31% -20,10% 8,18% 24,58% -6,28% -16,41% -%
Du Pont-modellen 23,14% 23,94% 28,09% 25,56% 36,85% 52,15% 59,28% 23,29% 64,00% 15,38%
Vinstmarginal 38,56% 35,16% 48,83% 44,22% 47,99% 52,75% 57,29% 19,55% 46,07% 4,81%
Bruttovinstmarginal 64,83% 62,24% 72,17% 72,66% 71,98% 75,54% 76,12% 61,17% 79,45% 65,54%
Rörelsekapital/omsättning 153,81% 132,92% 163,17% 150,83% 98,70% 71,92% 68,61% 41,90% 38,09% 19,80%
Soliditet 83,65% 78,80% 82,94% 82,62% 74,50% 70,72% 71,83% 60,77% 70,04% 70,63%
Kassalikviditet 1 247,78% 1 040,19% 1 860,78% 907,45% 452,55% 375,00% 401,11% 218,54% 248,89% 255,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...