Visa allt om Treweco AB
Visa allt om Treweco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 309 288 132 - 297 46 50 17 84 42
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 35 106 53 - 73 -4 9 -64 18 -22
Resultat efter finansnetto 38 126 102 - 61 8 95 -120 46 0
Årets resultat 40 71 83 - 27 3 72 -57 44 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 19 0 - 0 0 0 0 2 4
Omsättningstillgångar 387 371 340 - 302 259 241 265 362 374
Tillgångar 387 390 340 - 302 259 241 265 364 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 241 251 206 - 202 195 201 169 276 282
Obeskattade reserver 62 76 41 - 31 12 12 0 67 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 27 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 58 67 - 69 52 27 96 21 14
Skulder och eget kapital 387 390 340 - 302 259 241 265 364 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 80 0 0 - 0 0 0 35 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 0 0 - 0 0 0 12 0 0
Utdelning till aktieägare 0 50 25 - 75 20 10 0 50 50
Omsättning 309 288 132 - 297 46 50 17 84 42
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 17 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 47 - -
Rörelseresultat, EBITDA 39 106 53 - 73 -4 9 -62 20 -19
Nettoomsättningförändring 7,29% 118,18% -% -% 545,65% -8,00% 194,12% -79,76% 100,00% -%
Du Pont-modellen 9,82% 32,56% 30,00% -% 26,16% 7,34% 39,42% -20,00% 12,64% 0,26%
Vinstmarginal 12,30% 44,10% 77,27% -% 26,60% 41,30% 190,00% -311,76% 54,76% 2,38%
Bruttovinstmarginal 59,55% 54,51% 63,64% -% 34,68% 76,09% 50,00% 29,41% 67,86% 40,48%
Rörelsekapital/omsättning 98,38% 108,68% 206,82% -% 78,45% 450,00% 428,00% 994,12% 405,95% 857,14%
Soliditet 74,77% 79,56% 69,99% -% 74,45% 78,70% 87,07% 63,77% 89,08% 90,17%
Kassalikviditet 439,76% 639,66% 507,46% -% 437,68% 498,08% 892,59% 276,04% 1 723,81% 2 671,43%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...