Visa allt om Transportkonsulten i Kumla AB
Visa allt om Transportkonsulten i Kumla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 493 473 23 797 27 016 25 549 23 884 20 256 20 655 19 298 19 892
Övrig omsättning - - 72 53 103 86 118 198 231 131
Rörelseresultat (EBIT) 484 440 822 933 916 913 301 712 522 626
Resultat efter finansnetto 572 395 589 672 638 681 24 294 171 269
Årets resultat 572 395 589 672 638 681 24 294 171 269
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 40 44 53 106 142 213 266 363 320
Omsättningstillgångar 45 188 4 716 4 614 4 282 4 343 3 096 3 191 3 601 3 323
Tillgångar 45 228 4 760 4 667 4 389 4 485 3 309 3 458 3 964 3 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -575 -1 147 -1 543 -2 132 -2 803 -3 442 -4 123 -4 146 -4 441 -4 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 572 1 341 0 0 0 0 0 117 243 366
Kortfristiga skulder 48 35 6 302 6 799 7 192 7 926 7 432 7 488 8 161 7 888
Skulder och eget kapital 45 228 4 760 4 667 4 389 4 485 3 309 3 458 3 964 3 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 673 516 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 375 1 157 1 224 1 082
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 350 642 679 613
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 493 473 23 869 27 069 25 652 23 970 20 374 20 853 19 529 20 023
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 3 376 3 443 3 216 3 315
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 237 410 438 404
Rörelseresultat, EBITDA 484 440 830 947 952 999 367 784 598 699
Nettoomsättningförändring 4,23% -98,01% -11,92% 5,74% 6,97% 17,91% -1,93% 7,03% -2,99% -%
Du Pont-modellen 1 271,11% 192,98% 17,27% 19,99% 20,87% 20,42% 9,10% 20,62% 13,29% 17,41%
Vinstmarginal 116,02% 93,02% 3,45% 3,45% 3,59% 3,84% 1,49% 3,45% 2,73% 3,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 13,43% 16,90% 17,66% 18,67% 18,24% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,61% 32,35% -6,66% -8,09% -11,39% -15,00% -21,41% -20,80% -23,63% -22,95%
Soliditet -1 277,78% -503,07% -32,42% -45,68% -63,86% -76,74% -124,60% -119,90% -112,03% -126,63%
Kassalikviditet 93,75% 537,14% 74,83% 67,86% 59,54% 54,79% 41,66% 42,61% 44,12% 42,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...