Visa allt om River Cresco AB
Visa allt om River Cresco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 600 43 820 46 482 38 261 28 381 24 319 29 138 31 453 25 741 19 590
Övrig omsättning 800 2 500 562 99 97 64 2 476 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 913 3 486 1 531 3 285 681 119 1 396 -519 761 -25
Resultat efter finansnetto 5 307 3 061 1 306 3 277 711 44 1 270 -663 674 -138
Årets resultat 3 024 1 724 519 1 829 650 44 1 270 -583 375 -136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 579 3 647 1 803 1 463 925 422 413 484 406 256
Omsättningstillgångar 18 094 11 586 7 875 6 728 5 474 5 519 7 323 6 188 5 170 2 686
Tillgångar 19 673 15 232 9 679 8 191 6 399 5 941 7 736 6 672 5 576 2 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 154 6 085 2 297 2 578 2 218 1 568 1 524 254 837 462
Obeskattade reserver 3 724 2 342 1 518 1 044 305 360 360 360 440 274
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 795 6 805 5 864 4 569 3 876 4 013 5 853 6 059 4 300 2 206
Skulder och eget kapital 19 673 15 232 9 679 8 191 6 399 5 941 7 736 6 672 5 576 2 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 2 348 1 987 2 215 1 646 1 909 1 806
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 27 307 21 851 18 085 14 127 9 730 8 434 8 359 9 505 6 670 5 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 9 199 7 427 6 303 4 773 4 208 3 319 3 273 3 789 2 943 2 246
Utdelning till aktieägare 2 419 1 890 0 800 650 0 0 0 0 0
Omsättning 60 400 46 320 47 044 38 360 28 478 24 383 31 614 31 453 25 741 19 590
Nyckeltal
Antal anställda 63 48 42 35 32 31 28 23 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 946 913 1 107 1 093 887 784 1 041 1 368 1 170 980
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 605 605 569 530 466 501 707 574 503
Rörelseresultat, EBITDA 6 375 3 884 1 946 3 523 875 304 1 576 -341 967 328
Nettoomsättningförändring 36,01% -5,73% 21,49% 34,81% 16,70% -16,54% -7,36% 22,19% 31,40% -%
Du Pont-modellen 30,06% 22,89% 15,86% 40,26% 11,42% 2,04% 18,58% -7,64% 13,72% -0,75%
Vinstmarginal 9,92% 7,96% 3,30% 8,62% 2,58% 0,50% 4,93% -1,62% 2,97% -0,11%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 78,17% 76,12% 85,64% 81,30% 100,00% 68,21% 100,00% 68,67%
Rörelsekapital/omsättning 12,25% 10,91% 4,33% 5,64% 5,63% 6,19% 5,04% 0,41% 3,38% 2,45%
Soliditet 40,96% 51,94% 35,96% 40,87% 38,17% 30,86% 23,13% 7,69% 20,69% 22,41%
Kassalikviditet 167,61% 170,26% 134,29% 147,25% 141,23% 137,53% 125,12% 102,13% 120,23% 121,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...