Visa allt om Br. Norberg Fruktodling AB
Visa allt om Br. Norberg Fruktodling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 23 116 235 697 135 316 557 553 422
Övrig omsättning 6 - 159 223 42 49 42 2 31 30
Rörelseresultat (EBIT) -595 -101 -234 -208 -496 -1 150 -675 -698 -838 -1 076
Resultat efter finansnetto -593 -98 -230 -206 -495 -1 146 -670 -697 -835 -1 062
Årets resultat -593 -98 -230 -206 -495 -1 146 -670 -697 -835 -1 062
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 776 807 952 1 099 1 000 778 531 368 560
Omsättningstillgångar 37 24 86 148 398 161 523 355 578 487
Tillgångar 39 800 893 1 101 1 497 1 161 1 301 886 946 1 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 168 -9 575 -9 476 -9 246 -9 040 -8 545 -7 399 -6 729 -6 032 -5 197
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 893 9 996 9 957 9 924 9 906 9 588 8 670 7 574 6 945 4 649
Kortfristiga skulder 314 379 413 423 631 118 30 40 33 1 595
Skulder och eget kapital 39 800 893 1 101 1 497 1 161 1 301 886 946 1 047
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 265 98 212 0 0 0 448
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 2 23 31 65 0 0 0 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 23 275 458 739 184 358 559 584 452
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 235 697 135 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 289 142 278 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -512 -70 -103 -45 -318 -993 -545 -521 -609 -856
Nettoomsättningförändring -100,00% -80,17% -50,64% -66,28% 416,30% -57,28% -43,27% 0,72% 31,04% -%
Du Pont-modellen -% -12,25% -25,76% -18,44% -32,93% -98,71% -51,50% -78,67% -88,27% -101,24%
Vinstmarginal -% -426,09% -198,28% -86,38% -70,73% -848,89% -212,03% -125,13% -150,99% -251,18%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 80,17% 91,06% 23,82% -275,56% -68,67% -27,65% -44,67% 35,07%
Rörelsekapital/omsättning -% -1 543,48% -281,90% -117,02% -33,43% 31,85% 156,01% 56,55% 98,55% -262,56%
Soliditet -26 071,79% -1 196,88% -1 061,14% -839,78% -603,87% -736,00% -568,72% -759,48% -637,63% -496,37%
Kassalikviditet 11,78% 6,33% 20,82% 33,10% 63,07% 136,44% 1 743,33% 887,50% 1 709,09% 30,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...