Visa allt om Tjärnviks Fastighets AB
Visa allt om Tjärnviks Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 620 713 790 1 019 999 589 403 366 325 417
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -62 45 44 98 126 205 -132 74 6 99
Resultat efter finansnetto -88 13 2 52 85 198 -159 46 -34 53
Årets resultat -88 10 66 41 33 140 -101 32 0 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 892 960 1 066 731 794 711 781 861 946
Omsättningstillgångar 132 156 209 250 441 427 243 256 129 223
Tillgångar 1 034 1 048 1 168 1 316 1 173 1 221 954 1 037 990 1 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 400 390 324 283 250 110 211 179 229
Obeskattade reserver 0 0 0 82 82 43 0 59 56 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 451 381 492 632 534 602 689 689 689 689
Kortfristiga skulder 272 267 287 278 274 325 155 80 67 162
Skulder och eget kapital 1 034 1 048 1 168 1 316 1 173 1 221 954 1 037 990 1 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 63 125 167 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 21 40 53 27 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 620 713 790 1 019 999 589 404 366 325 417
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 620 713 790 1 019 999 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 72 88 172 228 104 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 140 229 218 219 208 273 -62 154 91 201
Nettoomsättningförändring -13,04% -9,75% -22,47% 2,00% 69,61% 46,15% 10,11% 12,62% -22,06% -%
Du Pont-modellen -6,00% 4,29% 3,77% 7,52% 11,00% 16,95% -13,84% 7,14% 0,71% 8,47%
Vinstmarginal -10,00% 6,31% 5,57% 9,72% 12,91% 35,14% -32,75% 20,22% 2,15% 23,74%
Bruttovinstmarginal 96,77% 100,00% 100,00% 97,06% 89,69% 90,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,58% -15,57% -9,87% -2,75% 16,72% 17,32% 21,84% 48,09% 19,08% 14,63%
Soliditet 30,17% 38,17% 33,39% 29,48% 29,28% 23,07% 11,53% 24,54% 22,15% 25,13%
Kassalikviditet 40,81% 43,07% 58,54% 75,18% 148,54% 110,15% 156,77% 320,00% 192,54% 137,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...