Visa allt om Swedish Magnetite Technology AB
Visa allt om Swedish Magnetite Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 273 12 209 4 215 6 877 10 121 4 376 1 946 7 190 6 743 7 043
Övrig omsättning - 108 65 20 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 647 4 266 627 1 101 3 615 953 74 579 1 176 1 075
Resultat efter finansnetto 1 674 4 353 630 1 135 3 624 908 52 849 1 200 1 088
Årets resultat 1 303 3 556 359 618 1 996 502 39 456 867 981
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 838 1 838 1 885 1 838 1 834 1 858 1 886 361 389 416
Omsättningstillgångar 4 802 6 283 3 392 3 154 6 750 3 665 2 608 3 882 3 134 2 125
Tillgångar 6 640 8 121 5 277 4 992 8 584 5 522 4 495 4 242 3 522 2 542
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 945 5 141 2 586 2 227 4 509 3 013 2 512 2 833 2 377 1 804
Obeskattade reserver 1 588 1 588 1 805 1 640 1 351 441 216 218 7 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 450 900 900 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 108 1 391 886 1 125 2 274 1 168 867 1 192 1 139 725
Skulder och eget kapital 6 640 8 121 5 277 4 992 8 584 5 522 4 495 4 242 3 522 2 542
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 222 596 647 446 402
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 573 1 876 1 659 2 351 1 785 489 750 1 126 672 779
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 829 500 449 650 492 256 433 719 499 535
Utdelning till aktieägare 1 000 2 500 0 0 2 900 0 0 0 360 293
Omsättning 7 273 12 317 4 280 6 897 10 121 4 376 1 946 7 190 6 743 7 043
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 6 11 7 3 4 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 039 1 744 703 625 1 446 1 459 487 1 438 1 686 2 348
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 342 354 274 316 323 447 507 408 548
Rörelseresultat, EBITDA 1 697 4 313 660 1 132 3 639 982 97 607 1 204 1 314
Nettoomsättningförändring -40,43% 189,66% -38,71% -32,05% 131,28% 124,87% -72,93% 6,63% -4,26% -%
Du Pont-modellen 25,26% 53,70% 12,37% 23,18% 42,64% 17,33% 2,00% 20,20% 34,24% 44,02%
Vinstmarginal 23,06% 35,72% 15,49% 16,82% 36,16% 21,87% 4,62% 11,92% 17,89% 15,89%
Bruttovinstmarginal 78,51% 73,68% 62,35% 69,84% 61,56% 75,71% 53,85% 63,87% 51,91% 54,96%
Rörelsekapital/omsättning 50,79% 40,07% 59,45% 29,50% 44,22% 57,06% 89,47% 37,41% 29,59% 19,88%
Soliditet 78,07% 78,56% 75,69% 68,82% 64,13% 60,45% 59,43% 70,48% 67,63% 71,34%
Kassalikviditet 199,91% 318,84% 38,83% 85,96% 215,61% 182,88% 29,87% 250,50% 232,57% 88,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...