Visa allt om Jill Rådesson Aktiebolag
Visa allt om Jill Rådesson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -4 -4 -4 -4 -76 -6 -5 -7 -5
Resultat efter finansnetto -1 -1 2 -1 -10 237 483 -28 -32 -26
Årets resultat -1 -1 2 -1 -10 236 503 2 85 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 120 370 370 370 370
Omsättningstillgångar 333 423 424 572 709 1 122 624 393 462 356
Tillgångar 333 423 424 572 709 1 242 993 762 832 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 229 230 378 522 1 057 821 319 402 342
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 90 90 90 82 74 66 305 282 233
Kortfristiga skulder 105 104 104 104 105 111 106 139 148 150
Skulder och eget kapital 333 423 424 572 709 1 242 993 762 832 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 6 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 143 525 0 0 85 25
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -4 -4 -4 -4 -76 -6 -5 -7 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 68,47% 54,14% 54,25% 66,08% 73,62% 85,10% 82,68% 41,86% 48,32% 47,17%
Kassalikviditet 317,14% 406,73% 407,69% 550,00% 675,24% 1 010,81% 588,68% 282,73% 312,16% 237,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...