Visa allt om Torstorps Åkeri AB
Visa allt om Torstorps Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 189 1 878 1 920 1 776 1 668 2 388 3 377 2 600 3 876 3 778
Övrig omsättning 93 - - 5 - 293 85 130 30 16
Rörelseresultat (EBIT) -45 -139 58 -83 -66 -22 -161 -846 -200 80
Resultat efter finansnetto -92 -191 13 -153 -132 -55 386 -797 -326 -36
Årets resultat -92 -36 13 7 3 2 386 -247 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 085 1 724 1 937 2 196 2 008 2 210 2 795 3 081 3 340 4 770
Omsättningstillgångar 276 239 199 247 498 675 365 412 364 597
Tillgångar 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703 5 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 657 749 785 772 765 762 810 424 671 669
Obeskattade reserver 0 0 155 155 315 450 507 507 1 057 1 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 132 679 692 978 966 1 212 1 068 1 673 856 1 952
Kortfristiga skulder 572 536 504 539 460 462 775 889 1 120 1 361
Skulder och eget kapital 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703 5 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 460 433 523 413 412 358 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 595 508 449 0 5 331 564 552 744 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 315 283 279 268 263 416 457 456 488 405
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 282 1 878 1 920 1 781 1 668 2 681 3 462 2 730 3 906 3 794
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 095 939 960 888 834 796 844 650 969 945
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 398 368 365 353 425 356 359 399 367
Rörelseresultat, EBITDA 413 250 396 238 212 201 359 -295 516 668
Nettoomsättningförändring 16,56% -2,19% 8,11% 6,47% -30,15% -29,29% 29,88% -32,92% 2,59% -%
Du Pont-modellen -1,19% -7,08% 3,00% -3,40% -2,63% 0,31% 14,84% -18,18% -4,67% 1,49%
Vinstmarginal -1,28% -7,40% 3,33% -4,67% -3,96% 0,38% 13,89% -24,42% -4,46% 2,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,52% -15,81% -15,89% -16,44% 2,28% 8,92% -12,14% -18,35% -19,50% -20,22%
Soliditet 27,83% 38,14% 42,41% 36,26% 39,81% 37,91% 37,46% 22,59% 38,67% 31,05%
Kassalikviditet 48,25% 44,59% 39,48% 45,83% 108,26% 146,10% 47,10% 46,34% 32,50% 43,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...