Visa allt om Fysiologiska Institutet Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 793 506 504 550 455 583 690 928 740 0
Övrig omsättning - 285 16 - - - - - - 672
Rörelseresultat (EBIT) 69 267 -25 6 -138 -10 68 24 31 40
Resultat efter finansnetto 66 260 -35 -5 -152 -19 58 8 25 22
Årets resultat 52 245 -35 -5 -152 -4 31 6 18 16
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 21 33 45 58 8 21 49 60
Omsättningstillgångar 486 230 48 38 115 213 321 287 214 203
Tillgångar 486 239 69 71 160 271 329 308 263 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 168 -77 -42 -37 172 175 145 139 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 267 71 146 100 197 99 139 163 124 142
Skulder och eget kapital 486 239 69 71 160 271 329 308 263 263
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 793 791 520 550 455 583 690 928 740 672
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 793 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 200 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 78 279 -13 18 -125 -1 81 52 52 63
Nettoomsättningförändring 56,72% 0,40% -8,36% 20,88% -21,96% -15,51% -25,65% -% -% -%
Du Pont-modellen 14,20% 112,13% -36,23% 8,45% -86,25% -3,69% 20,97% 7,79% 12,17% -%
Vinstmarginal 8,70% 52,96% -4,96% 1,09% -30,33% -1,72% 10,00% 2,59% 4,32% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 27,62% 31,42% -19,44% -11,27% -18,02% 19,55% 26,38% 13,36% 12,16% -%
Soliditet 45,27% 70,29% -111,59% -59,15% -23,12% 63,47% 56,47% 47,08% 52,85% 46,01%
Kassalikviditet 182,02% 323,94% 32,88% 38,00% 58,38% 215,15% 230,94% 176,07% 172,58% 142,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...