Visa allt om Fysiologiska Institutet Göteborg AB
Visa allt om Fysiologiska Institutet Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 683 793 506 504 550 455 583 690 928 740
Övrig omsättning - - 285 16 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 69 267 -25 6 -138 -10 68 24 31
Resultat efter finansnetto 11 66 260 -35 -5 -152 -19 58 8 25
Årets resultat 9 52 245 -35 -5 -152 -4 31 6 18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 21 33 45 58 8 21 49
Omsättningstillgångar 170 486 230 48 38 115 213 321 287 214
Tillgångar 170 486 239 69 71 160 271 329 308 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 220 168 -77 -42 -37 172 175 145 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 267 71 146 100 197 99 139 163 124
Skulder och eget kapital 170 486 239 69 71 160 271 329 308 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 265 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 683 793 791 520 550 455 583 690 928 740
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 683 793 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 93 200 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 78 279 -13 18 -125 -1 81 52 52
Nettoomsättningförändring -13,87% 56,72% 0,40% -8,36% 20,88% -21,96% -15,51% -25,65% -% -%
Du Pont-modellen 8,24% 14,20% 112,13% -36,23% 8,45% -86,25% -3,69% 20,97% 7,79% 12,17%
Vinstmarginal 2,05% 8,70% 52,96% -4,96% 1,09% -30,33% -1,72% 10,00% 2,59% 4,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,11% 27,62% 31,42% -19,44% -11,27% -18,02% 19,55% 26,38% 13,36% 12,16%
Soliditet 64,71% 45,27% 70,29% -111,59% -59,15% -23,12% 63,47% 56,47% 47,08% 52,85%
Kassalikviditet 283,33% 182,02% 323,94% 32,88% 38,00% 58,38% 215,15% 230,94% 176,07% 172,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...