Visa allt om Elkraft Sverige AB
Visa allt om Elkraft Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 519 706 501 876 488 988 469 665 479 035 374 816 269 924 223 156 149 143 90 209
Övrig omsättning - 35 93 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 30 298 24 937 30 674 39 067 58 978 30 655 10 400 5 229 3 649 1 266
Resultat efter finansnetto 30 235 27 314 31 952 41 303 60 920 30 127 9 459 6 496 4 201 1 320
Årets resultat 19 011 16 958 19 031 22 664 33 545 16 584 5 181 3 490 2 269 1 196
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 705 19 314 18 552 490 349 137 46 74 46 76
Omsättningstillgångar 282 920 261 560 249 223 253 371 227 571 194 421 93 687 85 107 55 239 39 912
Tillgångar 301 624 280 874 267 775 253 860 227 921 194 558 93 734 85 181 55 285 39 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 305 79 294 72 336 63 305 51 741 28 196 14 612 10 431 6 940 4 672
Obeskattade reserver 56 670 51 060 45 660 38 310 27 910 12 677 5 107 2 717 1 117 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 649 150 520 149 778 152 245 148 270 153 685 74 015 72 033 47 227 35 249
Skulder och eget kapital 301 624 280 874 267 775 253 860 227 921 194 558 93 734 85 181 55 285 39 988
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 130 2 109 1 986 2 568 229 4 130 1 832 1 021 812 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 501 15 710 16 048 14 422 9 451 6 631 4 618 2 776 2 133 1 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 191 6 608 6 893 5 809 3 353 3 557 2 266 1 216 928 662
Utdelning till aktieägare 12 000 15 000 10 000 10 000 20 000 10 000 3 000 0 0 0
Omsättning 519 706 501 911 489 081 469 665 479 035 374 816 269 924 223 156 149 143 90 209
Nyckeltal
Antal anställda 35 38 44 33 23 18 13 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 849 13 207 11 113 14 232 20 828 20 823 20 763 31 879 18 643 12 887
Personalkostnader per anställd (tkr) 779 695 636 778 629 884 756 835 521 443
Rörelseresultat, EBITDA 30 532 25 200 30 853 39 189 59 021 30 669 10 428 5 259 3 687 1 303
Nettoomsättningförändring 3,55% 2,64% 4,11% -1,96% 27,81% 38,86% 20,96% 49,63% 65,33% -%
Du Pont-modellen 10,63% 9,91% 11,96% 16,29% 26,81% 15,81% 11,21% 7,72% 7,65% 3,68%
Vinstmarginal 6,17% 5,55% 6,55% 8,80% 12,76% 8,21% 3,89% 2,95% 2,84% 1,63%
Bruttovinstmarginal 13,09% 13,00% 14,52% 16,71% 17,22% 14,57% 9,18% 6,49% 6,94% 6,85%
Rörelsekapital/omsättning 23,33% 22,12% 20,34% 21,53% 16,55% 10,87% 7,29% 5,86% 5,37% 5,17%
Soliditet 42,27% 42,41% 40,31% 36,06% 31,73% 19,29% 19,60% 14,54% 14,01% 11,81%
Kassalikviditet 175,02% 173,77% 166,39% 166,42% 153,48% 126,51% 126,58% 118,15% 116,96% 113,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...