Visa allt om LPK Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 109 686 521 633 1 947 2 337 2 891 3 156 2 658 3 224
Övrig omsättning - - 7 1 - 4 - 13 - 5
Rörelseresultat (EBIT) -58 28 174 84 -17 -78 -107 12 -8 87
Resultat efter finansnetto -58 28 174 83 -16 -81 -104 13 -7 95
Årets resultat -2 14 95 60 -16 -93 7 19 6 75
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 12 4 57 72
Omsättningstillgångar 342 457 574 276 798 577 1 161 1 095 887 1 071
Tillgångar 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944 1 144
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 273 259 164 104 230 373 417 398 463
Obeskattade reserver 7 65 64 21 0 0 15 138 154 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 118 40 193 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 120 252 91 576 312 591 544 392 506
Skulder och eget kapital 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944 1 144
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 15 0 77 28 0 163 154 402 307 392
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 204 13 218 686 425 624 494 411 357
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 64 28 40 277 266 372 358 317 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 0 70
Omsättning 109 686 528 634 1 947 2 341 2 891 3 169 2 658 3 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 109 686 521 317 649 779 964 1 052 1 329 1 612
Personalkostnader per anställd (tkr) 49 380 190 163 382 331 471 486 616 659
Rörelseresultat, EBITDA -58 28 174 84 -11 -72 -101 23 29 135
Nettoomsättningförändring -84,11% 31,67% -17,69% -67,49% -16,69% -19,16% -8,40% 18,74% -17,56% -%
Du Pont-modellen -16,67% 6,35% 30,31% 31,16% -2,13% -12,89% -8,70% 1,37% -0,53% 8,22%
Vinstmarginal -52,29% 4,23% 33,40% 13,59% -0,87% -3,21% -3,53% 0,48% -0,19% 2,92%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 85,60% 91,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 254,13% 49,13% 61,80% 29,23% 11,40% 11,34% 19,72% 17,46% 18,62% 17,52%
Soliditet 80,84% 70,83% 53,34% 65,03% 13,03% 39,52% 32,72% 47,03% 53,91% 51,49%
Kassalikviditet 526,15% 380,83% 227,78% 303,30% 138,54% 184,94% 196,45% 201,29% 226,28% 211,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...