Visa allt om LPK Scandinavia AB
Visa allt om LPK Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 109 686 521 633 1 947 2 337 2 891 3 156 2 658
Övrig omsättning - - - 7 1 - 4 - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -58 28 174 84 -17 -78 -107 12 -8
Resultat efter finansnetto -48 -58 28 174 83 -16 -81 -104 13 -7
Årets resultat -41 -2 14 95 60 -16 -93 7 19 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 12 4 57
Omsättningstillgångar 261 342 457 574 276 798 577 1 161 1 095 887
Tillgångar 261 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 271 273 259 164 104 230 373 417 398
Obeskattade reserver 0 7 65 64 21 0 0 15 138 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 118 40 193 0 0
Kortfristiga skulder 31 65 120 252 91 576 312 591 544 392
Skulder och eget kapital 261 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 15 0 77 28 0 163 154 402 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 0 204 13 218 686 425 624 494 411
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 12 6 64 28 40 277 266 372 358 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
Omsättning 75 109 686 528 634 1 947 2 341 2 891 3 169 2 658
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 109 686 521 317 649 779 964 1 052 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) - 49 380 190 163 382 331 471 486 616
Rörelseresultat, EBITDA -47 -58 28 174 84 -11 -72 -101 23 29
Nettoomsättningförändring -31,19% -84,11% 31,67% -17,69% -67,49% -16,69% -19,16% -8,40% 18,74% -%
Du Pont-modellen -18,01% -16,67% 6,35% 30,31% 31,16% -2,13% -12,89% -8,70% 1,37% -0,53%
Vinstmarginal -62,67% -52,29% 4,23% 33,40% 13,59% -0,87% -3,21% -3,53% 0,48% -0,19%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 85,60% 91,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 306,67% 254,13% 49,13% 61,80% 29,23% 11,40% 11,34% 19,72% 17,46% 18,62%
Soliditet 88,12% 80,84% 70,83% 53,34% 65,03% 13,03% 39,52% 32,72% 47,03% 53,91%
Kassalikviditet 841,94% 526,15% 380,83% 227,78% 303,30% 138,54% 184,94% 196,45% 201,29% 226,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...