Visa allt om SM Betongsågning&Sanering AB
Visa allt om SM Betongsågning&Sanering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 830 0 0 0 0 263 0 986 2 201 1 807
Övrig omsättning - - - - 15 - 709 - 4 28
Rörelseresultat (EBIT) 465 0 0 0 15 252 -676 306 211 348
Resultat efter finansnetto 451 0 0 0 15 252 -676 303 184 327
Årets resultat 105 0 0 -1 15 252 -676 218 183 321
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 836 0 0 0 0 0 0 0 60 128
Omsättningstillgångar 1 007 33 33 33 34 34 32 1 405 1 100 965
Tillgångar 1 843 33 33 33 34 34 32 1 405 1 160 1 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 -295 -295 -295 -294 -308 -560 116 114 116
Obeskattade reserver 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 572 0 0 0 0 0 0 0 218 75
Kortfristiga skulder 925 328 328 328 328 343 592 1 289 828 901
Skulder och eget kapital 1 843 33 33 33 34 34 32 1 405 1 160 1 092
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 334 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 103 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 830 0 0 0 15 263 709 986 2 205 1 835
Nyckeltal
Antal anställda 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 458 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 507 0 0 0 15 252 -676 306 279 436
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -55,20% 21,80% -%
Du Pont-modellen 25,23% -% -% -% -% 741,18% -% 21,78% 18,19% 31,87%
Vinstmarginal 25,41% -% -% -% -% 95,82% -% 31,03% 9,59% 19,26%
Bruttovinstmarginal 91,86% -% -% -% -% 100,00% -% 94,42% 96,32% 96,73%
Rörelsekapital/omsättning 4,48% -% -% -% -% -117,49% -% 11,76% 12,36% 3,54%
Soliditet 16,12% -893,94% -893,94% -893,94% -864,71% -905,88% -1 750,00% 8,26% 9,83% 10,62%
Kassalikviditet 108,86% 10,06% 10,06% 10,06% 10,37% 9,91% 5,41% 109,00% 132,85% 107,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...