Visa allt om Design By KA AB
Visa allt om Design By KA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -1 -8 -5 -5 -9 -5 -5 -7 -6
Resultat efter finansnetto 1 -18 -8 -5 -15 -19 -15 -19 -28 -26
Årets resultat 0 27 -8 -5 -15 -19 -15 -19 -28 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600
Omsättningstillgångar 149 149 0 0 0 0 4 3 2 2
Tillgångar 149 149 600 600 600 600 604 603 602 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 148 121 129 135 150 249 250 229 307
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 479 471 466 450 355 354 373 295
Skulder och eget kapital 149 149 600 600 600 600 604 603 602 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 80 0 0 50
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -1 -8 -5 -5 -9 -5 -5 -7 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,33% 99,33% 20,17% 21,50% 22,50% 25,00% 41,23% 41,46% 38,04% 51,00%
Kassalikviditet 14 900,00% 14 900,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 0,85% 0,54% 0,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...