Visa allt om Varbergs Byggkonsult Aktiebolag
Visa allt om Varbergs Byggkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 989 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127 1 132
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 224 208 228 216 304 451 417 159 447 269
Resultat efter finansnetto 224 209 232 218 313 455 417 164 459 274
Årets resultat 163 98 116 99 151 319 293 102 320 188
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 17 25 66 51 65 6 11 17 22
Omsättningstillgångar 1 084 1 060 1 033 958 986 916 757 585 721 506
Tillgångar 1 096 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 700 762 802 873 852 661 518 535 376
Obeskattade reserver 297 301 234 166 101 10 3 4 6 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Kortfristiga skulder 78 59 44 39 46 101 82 56 178 123
Skulder och eget kapital 1 096 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738 528
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 264 249 252 197 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 315 315 312 280 267 0 18 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 57 41 41 38 40 62 38 32 26 46
Utdelning till aktieägare 160 160 160 156 170 130 128 150 120 160
Omsättning 989 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127 1 132
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 495 502 547 511 554 623 623 474 564 566
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 190 192 171 171 163 164 156 121 188
Rörelseresultat, EBITDA 228 222 241 229 317 461 422 165 455 284
Nettoomsättningförändring -1,40% -8,23% 6,95% -7,76% -11,00% -0,08% 31,43% -15,88% -0,44% -%
Du Pont-modellen 20,44% 19,50% 21,93% 21,29% 30,06% 46,38% 54,58% 27,35% 62,20% 51,89%
Vinstmarginal 22,65% 20,94% 21,23% 21,33% 28,16% 36,55% 33,47% 17,19% 40,73% 24,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,72% 99,80% 90,48% 89,92% 84,84% 65,46% 54,17% 55,80% 48,18% 33,83%
Soliditet 85,19% 86,79% 89,27% 90,27% 91,28% 87,60% 86,81% 87,40% 73,08% 72,71%
Kassalikviditet 1 389,74% 1 796,61% 2 347,73% 2 456,41% 2 143,48% 905,94% 919,51% 1 033,93% 402,81% 407,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...