Visa allt om Varbergs Byggkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127 1 132 992
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 208 228 216 304 451 417 159 447 269 189
Resultat efter finansnetto 209 232 218 313 455 417 164 459 274 189
Årets resultat 98 116 99 151 319 293 102 320 188 122
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 25 66 51 65 6 11 17 22 37
Omsättningstillgångar 1 060 1 033 958 986 916 757 585 721 506 373
Tillgångar 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738 528 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 700 762 802 873 852 661 518 535 376 267
Obeskattade reserver 301 234 166 101 10 3 4 6 11 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 18 18 18 18 18 18 18 18 24
Kortfristiga skulder 59 44 39 46 101 82 56 178 123 102
Skulder och eget kapital 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738 528 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 264 249 252 197 315 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 315 312 280 267 0 18 0 0 0 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 41 41 38 40 62 38 32 26 46 60
Utdelning till aktieägare 160 160 156 170 130 128 150 120 160 80
Omsättning 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127 1 132 992
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 502 547 511 554 623 623 474 564 566 496
Personalkostnader per anställd (tkr) 190 192 171 171 163 164 156 121 188 150
Rörelseresultat, EBITDA 222 241 229 317 461 422 165 455 284 207
Nettoomsättningförändring -8,23% 6,95% -7,76% -11,00% -0,08% 31,43% -15,88% -0,44% 14,11% -%
Du Pont-modellen 19,50% 21,93% 21,29% 30,06% 46,38% 54,58% 27,35% 62,20% 51,89% 46,34%
Vinstmarginal 20,94% 21,23% 21,33% 28,16% 36,55% 33,47% 17,19% 40,73% 24,20% 19,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 99,80% 90,48% 89,92% 84,84% 65,46% 54,17% 55,80% 48,18% 33,83% 27,32%
Soliditet 86,79% 89,27% 90,27% 91,28% 87,60% 86,81% 87,40% 73,08% 72,71% 67,93%
Kassalikviditet 1 796,61% 2 347,73% 2 456,41% 2 143,48% 905,94% 919,51% 1 033,93% 402,81% 407,32% 363,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...