Visa allt om Byggkonsult Olle Carlson Aktiebolag
Visa allt om Byggkonsult Olle Carlson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 454 771 475 275 264 101 432 322 0 0
Övrig omsättning - 35 6 68 - 13 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 490 192 97 2 -145 40 140 -5 -3
Resultat efter finansnetto 75 482 183 96 1 -145 40 140 -5 -3
Årets resultat 42 292 149 96 1 -145 32 140 -5 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 403 210 231 49 39 57 75 0 0
Omsättningstillgångar 482 492 267 137 124 107 357 274 93 98
Tillgångar 842 894 477 367 172 146 414 348 93 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 417 325 176 80 80 261 229 89 94
Obeskattade reserver 126 107 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 133 167 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 204 152 191 93 67 154 118 4 5
Skulder och eget kapital 842 894 477 367 172 146 414 348 93 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 17 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 22 0 - 18 44 64 143 78 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 9 16 24 34 55 55 25 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 36 0 0 0
Omsättning 454 806 481 343 264 114 432 322 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 454 771 475 275 264 101 432 322 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 34 - - 7 88 124 238 132 - -
Rörelseresultat, EBITDA 126 510 212 98 20 -127 58 154 -5 -3
Nettoomsättningförändring -41,12% 62,32% 72,73% 4,17% 161,39% -76,62% 34,16% -% -% -%
Du Pont-modellen 9,98% 54,81% 40,25% 26,70% 1,16% -99,32% 9,66% 40,23% -% -%
Vinstmarginal 18,50% 63,55% 40,42% 35,64% 0,76% -143,56% 9,26% 43,48% -% -%
Bruttovinstmarginal 88,77% 99,87% 98,53% 96,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 56,83% 37,35% 24,21% -19,64% 11,74% 39,60% 46,99% 48,45% -% -%
Soliditet 54,31% 55,98% 68,13% 47,96% 46,51% 54,79% 63,04% 65,80% 95,70% 95,92%
Kassalikviditet 215,18% 241,18% 175,66% 71,73% 133,33% 159,70% 231,82% 232,20% 2 325,00% 1 960,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...