Visa allt om Smoil Förvaltning AB
Visa allt om Smoil Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 23 - -
Rörelseresultat (EBIT) -93 -1 -1 -2 0 0 -1 23 -7 -6
Resultat efter finansnetto 5 725 4 875 6 590 5 499 462 -1 110 -820 593 1 041 259
Årets resultat 5 623 4 743 6 601 5 559 460 -860 -712 655 1 064 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 783 17 439 11 290 1 440 200 2 400 3 542 5 500 3 000 100
Omsättningstillgångar 6 865 2 133 7 365 5 882 1 260 1 100 827 828 1 157 3 173
Tillgångar 24 648 19 572 18 655 7 322 1 460 3 500 4 369 6 328 4 157 3 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 343 11 720 6 976 6 575 722 262 349 1 657 2 001 1 537
Obeskattade reserver 350 340 278 319 402 402 723 831 925 983
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 788 7 268 11 400 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 166 244 1 428 336 2 836 3 297 3 840 1 231 753
Skulder och eget kapital 24 648 19 572 18 655 7 322 1 460 3 500 4 369 6 328 4 157 3 273
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 12 000 0 0 5 500 0 0 0 800 1 000 600
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -93 -1 -1 -2 0 0 -1 23 -7 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 71,47% 61,24% 38,56% 93,01% 69,74% 15,95% 20,18% 35,64% 64,16% 68,58%
Kassalikviditet 316,94% 874,18% 736 500,00% 1 374,30% 375,00% 38,79% 25,08% 21,56% 93,99% 421,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...