Visa allt om Fastighetsbolaget Vapensmeden AB
Visa allt om Fastighetsbolaget Vapensmeden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 372 3 316 3 271 2 990 2 905 2 948 2 760 3 388 3 113 3 009
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 1 525 1 425 1 225 1 270 1 134 1 091 866 1 772 1 526 1 221
Resultat efter finansnetto 1 456 1 335 1 137 1 291 1 160 1 077 910 1 680 1 401 1 226
Årets resultat 379 223 3 181 10 0 1 743 1 062 469
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 954 2 184 2 447 2 417 3 187 3 629 3 445 3 630 3 818 4 081
Omsättningstillgångar 2 137 2 168 2 997 2 865 2 925 2 836 3 316 4 126 2 868 2 196
Tillgångar 4 091 4 352 5 444 5 283 6 113 6 465 6 760 7 756 6 686 6 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 927 548 1 825 1 822 1 641 3 131 3 131 3 630 2 887 1 824
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 346 36 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Kortfristiga skulder 764 1 404 1 219 1 061 2 071 934 1 230 1 380 1 364 1 771
Skulder och eget kapital 4 091 4 352 5 444 5 283 6 113 6 465 6 760 7 756 6 686 6 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 450 0 1 500 0 0 1 500 0 500 0 0
Omsättning 3 386 3 316 3 271 2 990 2 905 2 948 2 760 3 388 3 113 3 019
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 767 1 754 1 543 1 539 1 391 1 374 1 088 2 078 1 815 1 510
Nettoomsättningförändring 1,69% 1,38% 9,40% 2,93% -1,46% 6,81% -18,54% 8,83% 3,46% -%
Du Pont-modellen 37,30% 32,74% 22,59% 26,16% 20,37% 17,57% 13,99% 22,86% 22,85% 21,54%
Vinstmarginal 45,26% 42,97% 37,60% 46,22% 42,86% 38,53% 34,28% 52,33% 49,08% 44,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,72% 23,04% 54,36% 60,33% 29,40% 64,52% 75,58% 81,05% 48,31% 14,12%
Soliditet 22,66% 12,59% 33,52% 34,49% 26,84% 48,43% 46,32% 50,01% 43,57% 32,29%
Kassalikviditet 279,71% 154,42% 245,86% 270,03% 141,24% 303,64% 269,59% 298,99% 210,26% 124,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...