Visa allt om Vatten- & Borrteknik i Småland Aktiebolag
Visa allt om Vatten- & Borrteknik i Småland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 20 967 15 839 14 285 14 357 18 980 15 645 12 868 6 852 10 870 17 253
Övrig omsättning 711 - - - - - - - 268 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 000 499 153 -520 884 423 663 45 539 981
Resultat efter finansnetto 1 975 486 130 -584 797 377 624 47 538 975
Årets resultat 700 6 3 2 534 206 378 67 181 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 562 1 127 1 471 1 471 1 880 1 944 825 845 1 059 741
Omsättningstillgångar 5 667 3 366 3 492 3 544 4 868 3 479 4 415 2 293 2 796 3 020
Tillgångar 9 229 4 493 4 963 5 015 6 748 5 423 5 241 3 138 3 855 3 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 046 1 496 1 651 1 648 1 646 1 113 909 1 470 1 403 1 222
Obeskattade reserver 2 191 1 132 673 563 1 167 1 108 1 025 727 826 828
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 362 0 221 0 663 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 630 1 865 2 419 2 804 3 272 3 203 3 306 942 1 626 1 710
Skulder och eget kapital 9 229 4 493 4 963 5 015 6 748 5 423 5 241 3 138 3 855 3 761
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 789 419 624 320 744 712
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 729 2 853 2 633 2 310 2 233 1 799 1 406 764 1 202 1 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 557 1 178 1 079 1 084 1 299 1 005 921 549 918 813
Utdelning till aktieägare 800 150 160 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 21 678 15 839 14 285 14 357 18 980 15 645 12 868 6 852 11 138 17 253
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 330 1 760 1 587 1 795 2 373 2 235 1 838 1 142 1 812 2 876
Personalkostnader per anställd (tkr) 611 470 425 466 555 475 425 282 500 473
Rörelseresultat, EBITDA 2 482 842 528 -88 1 465 729 961 284 839 1 289
Nettoomsättningförändring 32,38% 10,88% -0,50% -24,36% 21,32% 21,58% 87,80% -% -37,00% -%
Du Pont-modellen 21,71% 11,13% 3,18% -10,35% 13,16% 7,87% 12,65% 1,53% 14,03% 26,08%
Vinstmarginal 9,56% 3,16% 1,11% -3,61% 4,68% 2,73% 5,15% 0,70% 4,98% 5,69%
Bruttovinstmarginal 69,60% 74,34% 74,55% 72,77% 72,14% 64,45% 68,37% 74,10% 76,79% 58,34%
Rörelsekapital/omsättning 9,72% 9,48% 7,51% 5,15% 8,41% 1,76% 8,62% 19,72% 10,76% 7,59%
Soliditet 40,69% 52,95% 43,84% 41,14% 37,14% 35,58% 31,76% 63,53% 51,82% 48,34%
Kassalikviditet 153,83% 173,67% 144,36% 126,39% 144,80% 106,56% 112,98% 243,42% 171,96% 176,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...