Visa allt om S O Larsson i Halmstad AB
Visa allt om S O Larsson i Halmstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 27 2 044 1 929 2 452 2 520
Övrig omsättning 5 5 - - - 109 - - - 195
Rörelseresultat (EBIT) 5 5 -6 -12 -14 65 -180 -7 42 59
Resultat efter finansnetto 4 4 -7 -14 -16 60 -193 -16 25 36
Årets resultat 4 4 -7 -14 -16 60 -193 -16 25 36
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 124 101 23 18
Omsättningstillgångar 4 0 2 3 1 152 154 285 296 243
Tillgångar 4 0 2 3 1 152 278 386 319 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -101 -105 -109 -102 -88 -72 -132 61 77 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 105 111 105 89 224 410 325 242 209
Skulder och eget kapital 4 0 2 3 1 152 278 386 319 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 114 6 - 60
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 - 84
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 46 19 - 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 5 0 0 0 136 2 044 1 929 2 452 2 715
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 044 1 929 1 226 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 160 81 66 99
Rörelseresultat, EBITDA 5 5 -6 -12 -14 65 -143 27 54 68
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -98,68% 5,96% -21,33% -2,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 42,76% -64,75% -1,81% 13,17% 22,61%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 240,74% -8,81% -0,36% 1,71% 2,34%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 33,33% 23,34% 36,08% 32,06% 25,28%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -266,67% -12,52% -2,07% 2,20% 1,35%
Soliditet -2 525,00% -% -5 450,00% -3 400,00% -8 800,00% -47,37% -47,48% 15,80% 24,14% 19,92%
Kassalikviditet 3,81% 0,00% 1,80% 2,86% 1,12% 67,86% 19,27% 33,23% 54,96% 46,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...