Visa allt om Örn&company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 773 2 237 2 172 2 242 2 265 2 289 2 443 2 100 2 123 1 852
Övrig omsättning 149 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 57 112 1 -86 34 106 -1 1 6
Resultat efter finansnetto 53 58 112 1 -87 33 102 1 1 3
Årets resultat 42 45 88 1 -54 18 55 1 1 3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 59 66 31 55 81 54 74 80 76
Omsättningstillgångar 399 448 519 266 265 332 482 352 406 406
Tillgångar 444 507 585 297 320 413 536 426 486 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 156 192 104 103 174 156 101 101 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 33 25 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 99 0 0 0 0 157 279 279
Kortfristiga skulder 146 251 295 193 217 205 355 169 108 104
Skulder och eget kapital 444 507 585 297 320 413 536 426 486 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 678 728 609 515 543 440 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 581 455 451 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 184 145 141 234 242 198 170 186 132 123
Utdelning till aktieägare 0 0 80 0 0 18 0 0 0 0
Omsättning 1 922 2 237 2 172 2 242 2 265 2 289 2 443 2 100 2 123 1 852
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 887 1 119 1 086 1 121 1 133 1 145 1 222 1 050 1 062 926
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 305 300 457 492 408 345 367 293 304
Rörelseresultat, EBITDA 67 64 144 24 -60 61 150 31 35 44
Nettoomsättningförändring -20,74% 2,99% -3,12% -1,02% -1,05% -6,30% 16,33% -1,08% 14,63% -%
Du Pont-modellen 11,94% 11,24% 19,15% 0,34% -26,88% 8,23% 19,78% 0,23% 0,21% 1,24%
Vinstmarginal 2,99% 2,55% 5,16% 0,04% -3,80% 1,49% 4,34% 0,05% 0,05% 0,32%
Bruttovinstmarginal 63,40% 52,21% 59,35% 64,50% 64,94% 62,08% 55,10% 54,05% 47,34% 55,89%
Rörelsekapital/omsättning 14,27% 8,81% 10,31% 3,26% 2,12% 5,55% 5,20% 8,71% 14,04% 16,31%
Soliditet 44,59% 30,77% 32,82% 35,02% 32,19% 48,02% 32,46% 23,71% 20,78% 20,75%
Kassalikviditet 107,53% 74,50% 87,46% 69,43% 58,99% 90,73% 83,66% 106,51% 183,33% 158,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...