Visa allt om KenFast AB
Visa allt om KenFast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 932 860 963 950 900 870 870 865 795 795
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 238 400 519 435 427 488 449 478 466
Resultat efter finansnetto 89 114 254 367 290 314 345 197 287 306
Årets resultat 134 99 185 231 187 182 195 151 162 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 905 5 214 5 530 5 916 4 514 4 726 4 926 5 184 4 907 4 898
Omsättningstillgångar 437 492 470 297 698 484 254 28 312 383
Tillgångar 5 342 5 706 6 000 6 214 5 212 5 210 5 181 5 212 5 219 5 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 865 881 811 777 696 634 579 504 443 370
Obeskattade reserver 420 514 527 513 428 395 332 254 254 187
Avsättningar (tkr) 0 0 120 124 153 158 164 169 185 190
Långfristiga skulder 3 495 3 745 3 995 4 245 3 535 3 625 3 715 3 725 3 881 4 081
Kortfristiga skulder 561 566 547 555 399 397 392 561 456 453
Skulder och eget kapital 5 342 5 706 6 000 6 214 5 212 5 210 5 181 5 212 5 219 5 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 125 127 120 90 89
Omsättning 932 860 963 950 900 870 870 865 795 795
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 593 636 786 825 715 693 746 692 705 696
Nettoomsättningförändring 8,37% -10,70% 1,37% 5,56% 3,45% 0,00% 0,58% 8,81% 0,00% -%
Du Pont-modellen 3,63% 4,19% 6,70% 8,43% 8,52% 8,21% 9,42% 8,65% 9,22% 8,88%
Vinstmarginal 20,82% 27,79% 41,74% 55,16% 49,33% 49,20% 56,09% 52,14% 60,50% 58,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,30% -8,60% -8,00% -27,16% 33,22% 10,00% -15,86% -61,62% -18,11% -8,81%
Soliditet 22,32% 22,47% 20,37% 18,59% 19,41% 17,76% 15,90% 13,18% 11,99% 9,56%
Kassalikviditet 77,90% 86,93% 85,92% 53,51% 174,94% 121,91% 64,80% 4,99% 68,42% 84,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...