Visa allt om Holm Dental Holding AB
Visa allt om Holm Dental Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -18 -15 -1 -2 0 -1 0 2 -6
Resultat efter finansnetto -223 -266 -45 -70 -62 702 80 167 -144 354
Årets resultat -223 -266 5 -70 -62 728 112 205 -91 354
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 334 1 044 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 2 064 2 064 2 064
Omsättningstillgångar 138 15 174 414 697 1 400 974 171 280 617
Tillgångar 472 1 059 1 439 1 679 1 961 2 664 2 239 2 235 2 344 2 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 357 623 618 688 1 050 450 600 400 454
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 339 459 627 869 1 076 1 405 1 622 1 461 1 780 2 063
Kortfristiga skulder -1 243 189 192 198 210 167 175 164 165
Skulder och eget kapital 472 1 059 1 439 1 679 1 961 2 664 2 239 2 235 2 344 2 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 200 350 100 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -12 -18 -15 -1 -2 0 -1 0 2 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 28,39% 33,71% 43,29% 36,81% 35,08% 39,41% 20,10% 26,85% 17,06% 16,93%
Kassalikviditet -% 6,17% 92,06% 215,62% 352,02% 666,67% 583,23% 97,71% 170,73% 373,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...