Visa allt om Livets Ords Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 864 0 0 0 0 8 809 5 606 0 87 0
Övrig omsättning - - - - - - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -19 0 0 0 0 -2 110 -2 627 -12 74 -556
Resultat efter finansnetto -32 0 0 0 0 -2 120 -2 613 -246 150 135
Årets resultat -32 0 0 0 2 088 -2 120 1 907 -246 150 135
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 030 0 0 0 2 088 0 4 784 557 803 653
Tillgångar 2 130 100 100 100 2 188 100 4 784 557 803 653
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 100 100 100 2 188 100 131 -1 776 -1 530 -1 680
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 544 0 0 0 0 0 3 755 1 798 1 798 1 798
Kortfristiga skulder 518 0 0 0 0 0 897 535 535 535
Skulder och eget kapital 2 130 100 100 100 2 188 100 4 784 557 803 653
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 630 0 0 0 0 1 445 1 391 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 597 0 0 0 0 451 423 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 864 0 0 0 0 8 809 5 622 0 87 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 0 0 0 0 5 6 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 173 - - - - 1 762 934 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 420 - - - - 352 295 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -19 0 0 0 0 -2 110 -2 627 -12 74 -556
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 57,14% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -0,85% -% -% -% -% -2 109,00% -54,58% -% 18,80% -%
Vinstmarginal -0,31% -% -% -% -% -23,94% -46,58% -% 173,56% -%
Bruttovinstmarginal 48,62% -% -% -% -% 40,65% 37,66% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 25,78% -% -% -% -% 0,00% 69,34% -% 308,05% -%
Soliditet 3,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,74% -318,85% -190,54% -257,27%
Kassalikviditet 148,84% -% -% -% -% -% 157,30% 104,11% 150,09% 122,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...