Visa allt om Livets Ords Förlag AB
Visa allt om Livets Ords Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 353 5 864 0 0 0 0 8 809 5 606 0 87
Övrig omsättning - - - - - - - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -19 0 0 0 0 -2 110 -2 627 -12 74
Resultat efter finansnetto 0 -32 0 0 0 0 -2 120 -2 613 -246 150
Årets resultat 0 -32 0 0 0 2 088 -2 120 1 907 -246 150
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 294 2 030 0 0 0 2 088 0 4 784 557 803
Tillgångar 2 394 2 130 100 100 100 2 188 100 4 784 557 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 68 100 100 100 2 188 100 131 -1 776 -1 530
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 544 1 544 0 0 0 0 0 3 755 1 798 1 798
Kortfristiga skulder 782 518 0 0 0 0 0 897 535 535
Skulder och eget kapital 2 394 2 130 100 100 100 2 188 100 4 784 557 803
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 471 1 630 0 0 0 0 1 445 1 391 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 531 597 0 0 0 0 451 423 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 353 5 864 0 0 0 0 8 809 5 622 0 87
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 0 0 0 0 5 6 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 338 1 173 - - - - 1 762 934 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 420 - - - - 352 295 - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 -19 0 0 0 0 -2 110 -2 627 -12 74
Nettoomsättningförändring -8,71% -% -% -% -% -100,00% 57,14% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 0,84% -0,85% -% -% -% -% -2 109,00% -54,58% -% 18,80%
Vinstmarginal 0,37% -0,31% -% -% -% -% -23,94% -46,58% -% 173,56%
Bruttovinstmarginal 55,31% 48,62% -% -% -% -% 40,65% 37,66% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,25% 25,78% -% -% -% -% 0,00% 69,34% -% 308,05%
Soliditet 2,84% 3,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,74% -318,85% -190,54%
Kassalikviditet 115,35% 148,84% -% -% -% -% -% 157,30% 104,11% 150,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...