Visa allt om Excelerate AB
Visa allt om Excelerate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 35 32 51 65 21 63 69 111 120
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 11 9 -54 23 -22 3 5 29 58
Resultat efter finansnetto -3 11 10 -54 23 -22 2 5 29 58
Årets resultat -3 11 10 -54 23 -22 2 5 29 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 30 30 30 34 37 43 57 54 37
Omsättningstillgångar 125 139 105 108 147 128 142 129 127 137
Tillgångar 155 169 135 138 180 165 185 186 180 174
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 145 134 124 178 155 177 175 170 141
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 25 2 14 2 10 8 12 10 32
Skulder och eget kapital 155 169 135 138 180 165 185 186 180 174
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 16
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 25 25 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 0 8 7 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 35 32 51 65 21 63 69 111 120
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 32 51 65 21 63 69 111 120
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 72 - - - 33 36 20
Rörelseresultat, EBITDA -3 11 9 -50 27 -16 17 19 42 74
Nettoomsättningförändring -71,43% 9,38% -37,25% -21,54% 209,52% -66,67% -8,70% -37,84% -7,50% -%
Du Pont-modellen -1,94% 6,51% 7,41% -39,13% 12,78% -13,33% 1,62% 2,69% 16,11% 33,33%
Vinstmarginal -30,00% 31,43% 31,25% -105,88% 35,38% -104,76% 4,76% 7,25% 26,13% 48,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 110,00% 325,71% 321,88% 184,31% 223,08% 561,90% 212,70% 169,57% 105,41% 87,50%
Soliditet 91,61% 85,80% 99,26% 89,86% 98,89% 93,94% 95,68% 94,09% 94,44% 81,03%
Kassalikviditet 892,86% 556,00% 5 250,00% 771,43% 7 350,00% 1 280,00% 1 775,00% 1 075,00% 1 270,00% 428,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...