Visa allt om Grana International Aktiebolag
Visa allt om Grana International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 86 244 0 17 135 175 212 184 1 207 43
Övrig omsättning 2 471 460 - - - 9 - - - 2 092
Rörelseresultat (EBIT) 1 313 -1 -294 -156 -302 -338 -229 -578 507 -445
Resultat efter finansnetto 1 310 54 -113 -283 -248 -156 -254 -563 635 -501
Årets resultat 1 310 54 -113 -283 -248 -156 -254 -563 635 -501
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 649 67 77 96 108 128 109 1 770 1 408
Omsättningstillgångar 1 905 460 500 592 916 2 029 1 995 1 762 384 2 241
Tillgångar 1 905 1 110 567 669 1 012 2 137 2 123 1 871 2 153 3 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 748 438 384 497 780 1 328 1 484 1 739 1 323 688
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 672 183 172 232 809 639 133 831 2 961
Skulder och eget kapital 1 905 1 110 567 669 1 012 2 137 2 123 1 871 2 153 3 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 125 152 166 194 188 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 39 48 52 57 56 95
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 557 704 0 17 135 184 212 184 1 207 2 135
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 17 135 175 212 184 1 207 43
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 39 48 52 75 70 423
Rörelseresultat, EBITDA 1 313 0 -284 -146 -290 -319 -211 -568 517 -436
Nettoomsättningförändring -64,75% -% -100,00% -87,41% -22,86% -17,45% 15,22% -84,76% 2 706,98% -%
Du Pont-modellen 72,55% 9,64% -% -18,39% -24,21% -7,30% -10,79% -29,72% 30,93% -13,10%
Vinstmarginal 1 606,98% 43,85% -% -723,53% -181,48% -89,14% -108,02% -302,17% 55,18% -1 111,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,70% -% 100,00% 97,78% 74,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 032,56% -86,89% -% 2 470,59% 506,67% 697,14% 639,62% 885,33% -37,03% -1 674,42%
Soliditet 91,76% 39,46% 67,72% 74,29% 77,08% 62,14% 69,90% 92,94% 61,45% 18,85%
Kassalikviditet 1 213,38% 68,45% 273,22% 344,19% 394,83% 250,80% 312,21% 1 324,81% 46,21% 75,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...