Visa allt om Conect Networks & Information Technology i Jönköping AB
Visa allt om Conect Networks & Information Technology i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 605 5 611 5 517 5 023 5 835 5 228 5 471 5 428 6 728 6 919
Övrig omsättning 57 1 3 17 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 231 182 278 -220 123 144 166 229 -167 -483
Resultat efter finansnetto 218 161 247 -252 96 114 124 175 -196 -481
Årets resultat 179 147 234 -207 112 126 96 107 -299 -408
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 152 97 153 260 363 406 164 199 76
Omsättningstillgångar 1 646 1 888 1 614 1 618 1 662 1 663 1 046 1 424 1 886 2 336
Tillgångar 1 755 2 040 1 711 1 772 1 921 2 026 1 452 1 588 2 086 2 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 717 539 392 158 465 453 326 230 123 422
Obeskattade reserver -55 -62 -76 -90 -45 -29 -16 -19 -62 -165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 482 416 662 411 432 287 471 0 0
Kortfristiga skulder 1 092 1 081 980 1 041 1 090 1 170 854 905 2 024 2 155
Skulder och eget kapital 1 755 2 040 1 711 1 772 1 921 2 026 1 452 1 588 2 086 2 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 557 1 560 1 487 1 014 1 045 1 032
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 542 1 524 1 511 1 820 155 0 0 323 659 681
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 517 509 508 582 545 550 525 485 624 657
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 5 662 5 612 5 520 5 040 5 836 5 228 5 471 5 428 6 728 6 919
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 4 4 4 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 401 1 403 1 379 1 005 1 167 1 307 1 368 1 357 1 121 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 508 503 486 444 437 542 537 491 409 381
Rörelseresultat, EBITDA 309 271 417 -32 308 314 313 301 -84 -282
Nettoomsättningförändring -0,11% 1,70% 9,83% -13,92% 11,61% -4,44% 0,79% -19,32% -2,76% -%
Du Pont-modellen 13,16% 8,92% 16,25% -12,42% 6,45% 7,11% 11,43% 14,42% -7,48% -19,73%
Vinstmarginal 4,12% 3,24% 5,04% -4,38% 2,13% 2,75% 3,03% 4,22% -2,32% -6,88%
Bruttovinstmarginal 54,43% 55,44% 56,91% 59,88% 54,98% 62,41% 58,67% 55,43% 46,57% 46,63%
Rörelsekapital/omsättning 9,88% 14,38% 11,49% 11,49% 9,80% 9,43% 3,51% 9,56% -2,05% 2,62%
Soliditet 38,41% 24,05% 19,45% 5,17% 22,48% 21,30% 21,64% 13,62% 3,76% 12,57%
Kassalikviditet 143,96% 168,64% 155,51% 146,88% 135,14% 131,11% 109,48% 140,88% 82,36% 102,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...