Visa allt om Iresult Aktiebolag
Visa allt om Iresult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 70 395 884 210 91 35 0 132 128
Övrig omsättning - - - - 100 116 - 20 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 9 15 272 176 158 2 2 23 -16
Resultat efter finansnetto 2 9 18 271 176 158 2 2 23 -16
Årets resultat 1 5 14 150 130 116 1 1 21 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 20 120 136 20 40 30 20
Omsättningstillgångar 316 223 772 1 091 472 174 120 94 106 165
Tillgångar 316 223 772 1 111 592 310 140 134 136 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 137 132 518 368 238 122 121 120 99
Obeskattade reserver 71 71 68 68 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 16 572 525 224 72 18 13 16 86
Skulder och eget kapital 316 223 772 1 111 592 310 140 134 136 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 13 23 22 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 7 3 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 150 70 395 884 310 207 35 20 142 128
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 70 395 884 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 17 30 26 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 9 15 272 176 158 2 2 23 -16
Nettoomsättningförändring 114,29% -82,28% -55,32% 320,95% 130,77% 160,00% -% -100,00% 3,12% -%
Du Pont-modellen 0,63% 4,48% 2,46% 24,48% 29,73% 50,97% 1,43% -% 16,91% -8,65%
Vinstmarginal 1,33% 14,29% 4,81% 30,77% 83,81% 173,63% 5,71% -% 17,42% -12,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 3,91%
Rörelsekapital/omsättning 138,67% 295,71% 50,63% 64,03% 118,10% 112,09% 291,43% -% 68,18% 61,72%
Soliditet 60,88% 86,27% 23,97% 51,14% 62,16% 76,77% 87,14% 90,30% 88,24% 53,51%
Kassalikviditet 292,59% 1 393,75% 134,97% 207,81% 210,71% 241,67% 666,67% 723,08% 662,50% 191,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...