Visa allt om Magnus Persson Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 240 160 0 130 0 0 355 0 0 0
Övrig omsättning 16 12 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 212 142 -7 123 -8 -5 349 -7 -6 -6
Resultat efter finansnetto 212 141 -7 123 -8 -5 349 -7 -6 -6
Årets resultat 124 140 -7 123 -8 -5 349 -7 -6 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 144 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 326 17 2 9 0 0 0 0 0 0
Tillgångar 438 161 2 9 0 0 0 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 104 -36 -29 -151 -143 -138 -487 -480 -474
Obeskattade reserver 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 144 136 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 58 38 38 8 8 138 487 480 474
Skulder och eget kapital 438 161 2 9 0 0 0 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08
2009-08
2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 256 172 0 130 0 0 355 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 245 161 -7 123 -8 -5 349 -7 -6 -6
Nettoomsättningförändring 50,00% -% -100,00% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 48,40% 88,20% -% 1 366,67% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 88,33% 88,75% -% 94,62% -% -% 98,31% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 70,00% -25,62% -% -22,31% -% -% -38,87% -% -% -%
Soliditet 61,09% 64,60% -1 800,00% -322,22% -% -% -% -% -% -%
Kassalikviditet 206,33% 29,31% 5,26% 23,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...