Visa allt om Geodatacenter Skåne Aktiebolag
Visa allt om Geodatacenter Skåne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 588 1 199 1 536 1 479 1 631 1 885 1 616 1 808
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -265 244 3 41 54 5 -10 -169 34
Resultat efter finansnetto -28 -265 244 3 41 54 6 -5 -166 36
Årets resultat -28 -265 198 16 29 54 6 1 -166 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 118 174 551 1 334 1 725 1 589 1 998 1 117 1 296 949
Tillgångar 118 174 551 1 334 1 725 1 589 1 998 1 117 1 296 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 132 397 199 183 154 100 94 93 259
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 43 155 1 135 1 542 1 435 1 898 1 023 1 197 683
Skulder och eget kapital 118 174 551 1 334 1 725 1 589 1 998 1 117 1 296 949
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 588 1 199 1 536 1 479 1 631 1 885 1 616 1 808
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -28 -265 244 3 41 54 5 -10 -169 34
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -50,96% -21,94% 3,85% -9,32% -13,47% 16,65% -10,62% -%
Du Pont-modellen -% -% 44,28% 0,22% 2,38% 3,40% 0,30% -0,36% -12,65% 3,79%
Vinstmarginal -% -% 41,50% 0,25% 2,67% 3,65% 0,37% -0,21% -10,15% 1,99%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 67,35% 16,60% 11,91% 10,41% 6,13% 4,99% 6,13% 14,71%
Soliditet 87,29% 75,86% 72,05% 14,92% 10,61% 9,69% 5,01% 8,42% 7,51% 27,75%
Kassalikviditet 842,86% 404,65% 355,48% 117,53% 111,87% 110,73% 105,27% 109,19% 108,27% 138,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...