Visa allt om We win U win Personal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 137 1 159 4 119 3 923 3 772 243 537 442 318 485
Övrig omsättning - 285 358 515 425 95 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 -201 135 -10 487 -34 -240 -251 -447 -247
Resultat efter finansnetto -70 -362 129 -8 484 -37 -242 -340 -449 -245
Årets resultat -70 -232 72 5 281 -37 0 -89 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 20 30 40 49 0 6 88 88
Omsättningstillgångar 282 569 1 559 1 622 1 264 235 658 429 346 349
Tillgångar 282 569 1 579 1 652 1 304 285 658 435 433 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 312 544 473 468 187 224 225 313 314
Obeskattade reserver 0 0 130 100 116 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 12 19 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 256 893 1 061 720 98 434 211 120 122
Skulder och eget kapital 282 569 1 579 1 652 1 304 285 658 435 433 437
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 686 385 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 637 808 3 005 2 408 2 210 10 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 153 246 913 844 746 2 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 137 1 444 4 477 4 438 4 197 338 537 442 318 485
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 12 12 11 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 142 145 343 327 343 243 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 100 132 328 342 319 12 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -65 -201 145 0 497 -34 -234 -249 -446 -238
Nettoomsättningförändring -1,90% -71,86% 5,00% 4,00% 1 452,26% -54,75% 21,49% 38,99% -34,43% -%
Du Pont-modellen -23,05% -35,33% 8,55% -0,42% 37,42% -11,93% -36,47% -57,70% -103,00% -55,38%
Vinstmarginal -5,72% -17,34% 3,28% -0,18% 12,94% -13,99% -44,69% -56,79% -140,25% -49,90%
Bruttovinstmarginal 99,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,99% 27,01% 16,17% 14,30% 14,42% 56,38% 41,71% 49,32% 71,07% 46,80%
Soliditet 86,17% 54,83% 40,52% 33,09% 42,45% 65,61% 34,04% 51,72% 72,29% 71,85%
Kassalikviditet 881,25% 222,27% 174,58% 152,87% 175,56% 239,80% 151,61% 203,32% 288,33% 286,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...