Visa allt om Knowledge Factory Scandinavia AB
Visa allt om Knowledge Factory Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 508
Övrig omsättning - - - - - 898 900 399 980 1 777
Rörelseresultat (EBIT) -183 -399 -771 -216 -320 -14 3 -1 260 -755 87
Resultat efter finansnetto 1 817 9 349 1 129 1 586 -356 23 30 -1 935 -825 104
Årets resultat 1 817 9 749 1 346 1 586 -272 1 968 25 -1 642 -1 068 35
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 407 6 407 6 507 6 507 6 507 6 878 1 948 1 998 2 768 2 926
Omsättningstillgångar 61 8 967 1 213 1 589 2 566 2 041 1 843 3 912 4 989 2 332
Tillgångar 6 468 15 374 7 720 8 096 9 073 8 919 3 791 5 911 7 757 5 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 983 9 879 2 285 1 732 1 160 2 726 2 858 3 122 4 656 4 359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 253 253 186 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 485 5 495 5 435 6 364 7 913 6 193 681 2 535 2 915 865
Skulder och eget kapital 6 468 15 374 7 720 8 096 9 073 8 919 3 791 5 911 7 757 5 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 177 115 0 0 296 566 725 830
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 178 324 1 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 41 27 126 292 390 838
Utdelning till aktieägare 1 500 8 713 1 120 1 600 1 013 510 2 100 2 000 1 000 618
Omsättning 35 0 0 0 0 898 900 399 980 4 285
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 627
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 449 1 087 731 811
Rörelseresultat, EBITDA -183 -399 -771 -216 -296 40 70 -1 176 -698 142
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 28,09% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,03%
Vinstmarginal 5 191,43% -% -% -% -% -% -% -% -% 4,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9 782,86% -% -% -% -% -% -% -% -% 58,49%
Soliditet 46,12% 64,26% 29,60% 21,39% 12,79% 30,56% 80,31% 55,90% 61,75% 83,38%
Kassalikviditet 1,75% 163,18% 22,32% 24,97% 32,43% 32,96% 270,63% 154,32% 171,15% 269,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...