Visa allt om Nordic Souvenir AB
Visa allt om Nordic Souvenir AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 35 088 34 128 35 189 39 554 40 780 38 062 34 792 36 665 33 159 30 404
Övrig omsättning - - 366 1 193 226 1 225 860 1 394 716 613
Rörelseresultat (EBIT) 5 290 2 332 684 6 420 6 764 5 370 5 290 8 272 6 152 4 922
Resultat efter finansnetto 4 980 2 305 1 089 6 428 6 749 5 243 5 218 8 305 6 239 4 895
Årets resultat 3 870 2 707 1 590 3 391 3 540 4 468 3 238 4 944 3 034 4 367
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 291 10 767 11 543 8 424 7 403 7 646 7 476 4 759 5 370 3 619
Omsättningstillgångar 36 232 27 073 26 573 30 243 29 508 26 217 27 512 28 028 22 328 21 792
Tillgångar 42 523 37 840 38 116 38 667 36 911 33 864 34 988 32 787 27 698 25 411
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 149 28 279 26 572 25 982 25 591 24 551 22 584 21 847 19 902 17 868
Obeskattade reserver 7 014 7 073 8 300 9 176 8 344 6 456 7 178 6 434 5 099 3 142
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825
Kortfristiga skulder 4 360 2 488 3 244 3 509 2 976 2 856 5 226 4 506 2 696 3 575
Skulder och eget kapital 42 523 37 840 38 116 38 667 36 911 33 864 34 988 32 787 27 698 25 411
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 1 537 1 373 1 060 1 048 1 001 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 6 253 6 966 7 809 7 121 5 499 5 558 5 511 4 992 4 453 4 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 360 2 496 3 026 2 969 2 810 2 523 2 218 2 214 2 451 2 080
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 1 000 3 000 1 950 2 000 2 500 3 000 1 000
Omsättning 35 088 34 128 35 555 40 747 41 006 39 287 35 652 38 059 33 875 31 017
Nyckeltal
Antal anställda 17 20 22 19 19 21 20 19 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 064 1 706 1 600 2 082 2 146 1 812 1 740 1 930 1 951 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) 520 482 493 531 518 450 439 434 465 473
Rörelseresultat, EBITDA 5 749 2 952 1 156 6 767 7 364 5 970 6 002 9 077 6 910 5 677
Nettoomsättningförändring 2,81% -3,02% -11,04% -3,01% 7,14% 9,40% -5,11% 10,57% 9,06% -%
Du Pont-modellen 12,48% 6,25% 3,11% 16,87% 18,61% 15,99% 15,38% 25,78% 22,96% 19,70%
Vinstmarginal 15,12% 6,93% 3,36% 16,49% 16,84% 14,23% 15,47% 23,05% 19,18% 16,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 40,16% 42,75% 44,45% 42,39% 42,34% 46,63% 44,13% 42,33%
Rörelsekapital/omsättning 90,83% 72,04% 66,30% 67,59% 65,06% 61,38% 64,05% 64,15% 59,21% 59,92%
Soliditet 86,12% 89,31% 86,70% 84,68% 85,99% 86,55% 79,67% 80,76% 85,11% 79,22%
Kassalikviditet 393,14% 384,53% 311,16% 404,47% 480,44% 386,20% 199,27% 279,16% 423,96% 274,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...