Visa allt om Perssons Glas Eftr i Borgholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 502 1 521 1 275 1 418 1 488 1 529 1 393 1 354 1 761 1 465
Övrig omsättning 106 71 84 83 204 162 110 124 77 51
Rörelseresultat (EBIT) -24 -34 125 -75 -36 34 39 -181 -36 52
Resultat efter finansnetto -59 -80 67 -145 -107 -23 -14 -257 -91 21
Årets resultat -59 -80 67 -145 -107 -23 -14 -257 -72 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 708 744 807 879 973 1 187 1 344 1 499 828 543
Omsättningstillgångar 281 350 309 409 281 215 286 222 452 351
Tillgångar 989 1 094 1 116 1 288 1 254 1 402 1 630 1 722 1 280 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 220 194 100 145 245 261 269 54 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Avsättningar (tkr) 0 0 106 133 139 146 153 159 0 0
Långfristiga skulder 610 700 588 802 718 700 896 963 956 602
Kortfristiga skulder 217 174 227 253 251 311 319 331 270 156
Skulder och eget kapital 989 1 094 1 116 1 288 1 254 1 402 1 630 1 722 1 280 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 68 96 151 133 20 104 197 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 173 161 - 17 14 6 6 0 40 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 102 97 69 84 95 98 62 92 123 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 608 1 592 1 359 1 501 1 692 1 691 1 503 1 478 1 838 1 516
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 502 1 521 1 275 1 418 1 488 1 529 1 393 1 354 1 761 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 304 172 227 306 280 116 227 395 91
Rörelseresultat, EBITDA 32 29 199 30 95 202 209 -3 40 114
Nettoomsättningförändring -1,25% 19,29% -10,08% -4,70% -2,68% 9,76% 2,88% -23,11% 20,20% -%
Du Pont-modellen -2,33% -3,11% 11,20% -5,82% -2,87% 2,43% 2,39% -10,45% -2,81% 5,93%
Vinstmarginal -1,53% -2,24% 9,80% -5,29% -2,42% 2,22% 2,80% -13,29% -2,04% 3,62%
Bruttovinstmarginal 56,66% 51,74% 59,61% 51,34% 50,94% 49,51% 52,98% 42,69% 50,26% 53,52%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 11,57% 6,43% 11,00% 2,02% -6,28% -2,37% -8,05% 10,34% 13,31%
Soliditet 16,28% 20,11% 17,38% 7,76% 11,56% 17,48% 16,01% 15,62% 4,22% 14,51%
Kassalikviditet 89,40% 151,15% 98,68% 127,67% 80,88% 41,48% 65,52% 44,71% 110,74% 160,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...