Visa allt om YKI, Ytkemiska Institutet AB
Visa allt om YKI, Ytkemiska Institutet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 66 275 65 525 62 781 63 756 63 914 62 664 62 709
Övrig omsättning - - 5 921 3 331 3 823 3 273 2 992 2 432 272
Rörelseresultat (EBIT) -4 -3 -194 -59 1 204 3 446 77 -2 122 202 100
Resultat efter finansnetto -4 -1 -163 49 1 266 3 363 10 -1 731 210 247
Årets resultat 0 0 -2 1 633 1 266 3 363 10 -1 731 210 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 389 6 687 10 111 15 355 14 985 15 207 11 730
Omsättningstillgångar 18 750 18 750 18 750 50 118 48 703 35 611 30 599 42 192 33 915 30 946
Tillgångar 18 750 18 750 18 750 55 506 55 390 45 722 45 954 57 177 49 123 42 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 750 18 750 18 750 18 751 17 118 15 853 12 490 12 480 14 211 14 001
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 36 755 38 272 29 870 33 465 44 698 34 912 28 675
Skulder och eget kapital 18 750 18 750 18 750 55 506 55 390 45 722 45 954 57 177 49 123 42 676
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 065 1 179 1 003 1 036 1 221 1 204 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 27 503 25 615 22 590 24 194 26 758 24 685 22 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 13 478 12 463 12 258 12 210 12 834 12 935 12 003
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 67 196 68 856 66 604 67 029 66 906 65 096 62 981
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 59 55 52 57 65 63 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 123 1 191 1 207 1 119 983 995 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 752 748 720 687 669 627 605
Rörelseresultat, EBITDA -4 -3 -194 2 426 6 057 9 165 4 849 2 467 4 200 2 497
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% 1,14% 4,37% -1,53% -0,25% 1,99% -0,07% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,09% 2,37% 7,63% 0,22% -3,00% 0,60% 0,79%
Vinstmarginal -% -% -% 0,08% 2,01% 5,55% 0,16% -2,69% 0,47% 0,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 20,16% 15,92% 9,14% -4,50% -3,92% -1,59% 3,62%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 33,78% 30,90% 34,67% 27,18% 21,83% 28,93% 32,81%
Kassalikviditet -% -% -% 136,36% 127,25% 119,22% 91,44% 67,13% 54,22% 82,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...