Visa allt om Combit Sweden Aktiebolag
Visa allt om Combit Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 5 331 1 396 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -22 -27 -12 -11 -11 168 36 84 -16
Resultat efter finansnetto -36 0 -18 -27 -14 -81 89 345 102 -16
Årets resultat -36 0 -18 -27 -14 -81 65 248 79 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 366 397 397 415 446 457 770 4 372 395 138
Tillgångar 366 397 397 415 446 457 770 4 372 395 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 351 387 387 406 433 447 528 463 214 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 10 10 9 13 10 242 3 910 180 3
Skulder och eget kapital 366 397 397 415 446 457 770 4 372 395 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 5 331 1 396 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -22 -27 -12 -11 -11 168 36 84 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% 281,88% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 7,91% 34,18% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 6,49% 9,67% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 52,58% 7,45% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 8,67% 15,40% -%
Soliditet 95,90% 97,48% 97,48% 97,83% 97,09% 97,81% 68,57% 10,59% 54,18% 97,83%
Kassalikviditet 2 440,00% 3 970,00% 3 970,00% 4 611,11% 3 430,77% 4 570,00% 318,18% 102,86% 219,44% 4 600,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...