Visa allt om Advokatbyrån Tore Brandtler AB
Visa allt om Advokatbyrån Tore Brandtler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 628 2 112 2 288 2 502 2 501 2 496 2 330 2 074 1 959 2 086
Övrig omsättning - 33 - - 28 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 672 360 287 47 291 104 145 95 81 2
Resultat efter finansnetto 780 394 288 42 288 253 -609 143 350 -84
Årets resultat 616 303 221 37 291 322 -618 103 269 33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 151 127 8 8 10 176 243 310 222
Omsättningstillgångar 1 408 864 616 721 1 065 1 370 1 409 2 715 2 545 3 523
Tillgångar 1 525 1 016 743 728 1 072 1 380 1 585 2 958 2 855 3 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 899 534 380 309 522 481 210 1 077 1 209 1 221
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 71 97 104 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 626 360 362 419 550 896 1 304 1 784 1 541 2 416
Skulder och eget kapital 1 525 1 016 743 728 1 072 1 380 1 585 2 958 2 855 3 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 008 904 1 055 889 702 855 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 062 940 1 016 322 323 311 318 333 47 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 128 108 266 377 347 381 411 366 432 464
Utdelning till aktieägare 450 250 150 150 250 250 50 250 235 280
Omsättning 2 628 2 145 2 288 2 502 2 529 2 497 2 330 2 074 1 959 2 086
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 314 1 056 1 144 1 251 1 251 1 248 1 165 1 037 1 959 2 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 612 542 660 874 799 886 816 711 1 364 1 545
Rörelseresultat, EBITDA 706 380 287 47 291 112 212 162 103 75
Nettoomsättningförändring 24,43% -7,69% -8,55% 0,04% 0,20% 7,12% 12,34% 5,87% -6,09% -%
Du Pont-modellen 51,34% 39,07% 38,76% 6,73% 27,24% 54,71% 9,15% 7,00% 14,57% 0,05%
Vinstmarginal 29,79% 18,80% 12,59% 1,96% 11,68% 30,25% 6,22% 9,98% 21,24% 0,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,76% 23,86% 11,10% 12,07% 20,59% 18,99% 4,51% 44,89% 51,25% 53,07%
Soliditet 58,95% 52,56% 51,14% 42,45% 48,69% 34,96% 16,55% 38,77% 44,97% 34,70%
Kassalikviditet 224,92% 240,00% 170,17% 172,08% 193,64% 152,90% 108,05% 152,19% 165,15% 145,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...