Visa allt om AB Linnefabriken Merkur
Visa allt om AB Linnefabriken Merkur

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 809 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -110 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Resultat efter finansnetto 14 -110 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Årets resultat -146 -110 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 685 312 242 242 242 242 242 242 242 243
Tillgångar 1 685 312 242 242 242 242 242 242 242 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 132 242 242 242 242 242 242 242 244
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 685 312 242 242 242 242 242 242 242 243
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 817 77 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 14 -110 0 0 0 0 0 0 -1 -1
Nettoomsättningförändring 2 249,35% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,83% -35,26% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,77% -142,86% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 26,37% 66,23% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 62,80% 405,19% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 8,07% 42,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,41%
Kassalikviditet 306,92% -% -% -% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...