Visa allt om Brantfeltgruppen AB
Visa allt om Brantfeltgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 862 9 249 10 087 10 448 7 344 5 541 4 656 8 481 9 723 4 581
Övrig omsättning 1 640 368 87 37 21 14 51 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 084 -1 549 521 384 342 -59 -119 -896 483 -620
Resultat efter finansnetto -2 241 -1 710 439 294 282 -98 -272 -1 277 229 803
Årets resultat -2 241 -1 677 431 292 260 -98 -272 -1 277 229 693
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 294 433 154 96 152 148 314 316 351
Omsättningstillgångar 2 760 4 261 3 808 2 640 2 408 1 384 1 209 1 458 2 033 1 763
Tillgångar 2 764 4 556 4 242 2 795 2 504 1 536 1 357 1 772 2 349 2 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 020 -779 898 757 465 205 -47 -1 056 222 -7
Obeskattade reserver 0 0 33 24 22 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 141 1 467 1 309 294 426 296 72 612 367 472
Kortfristiga skulder 4 643 3 868 2 002 1 719 1 592 1 036 1 333 2 215 1 760 1 649
Skulder och eget kapital 2 764 4 556 4 242 2 795 2 504 1 536 1 357 1 772 2 349 2 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 510 0 180 327 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 377 1 782 4 254 4 727 3 384 2 263 2 354 3 977 3 982 1 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 846 1 751 1 435 1 810 1 256 971 836 1 507 1 425 739
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 502 9 617 10 174 10 485 7 365 5 555 4 707 8 523 9 723 4 581
Nyckeltal
Antal anställda 5 14 14 15 11 9 12 16 17 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 572 661 721 697 668 616 388 530 572 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 674 486 427 452 442 433 283 374 358 227
Rörelseresultat, EBITDA -2 002 -1 414 623 422 369 -23 -106 -793 568 -579
Nettoomsättningförändring -69,06% -8,31% -3,46% 42,27% 32,54% 19,01% -45,10% -12,77% 112,25% -%
Du Pont-modellen -75,40% -34,00% 12,28% 13,74% 13,66% -3,78% -8,70% -50,56% 20,60% 39,50%
Vinstmarginal -72,82% -16,75% 5,17% 3,68% 4,66% -1,05% -2,53% -10,56% 4,98% 18,23%
Bruttovinstmarginal 65,30% 89,18% 88,67% 88,15% 89,31% 84,48% 84,88% 78,26% 84,45% 83,82%
Rörelsekapital/omsättning -65,79% 4,25% 17,90% 8,82% 11,11% 6,28% -2,66% -8,93% 2,81% 2,49%
Soliditet -109,26% -17,10% 21,78% 27,72% 19,22% 13,35% -3,46% -59,59% 9,45% -0,33%
Kassalikviditet 59,44% 93,74% 158,64% 126,12% 128,27% 104,44% 72,17% 57,88% 104,55% 99,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...