Visa allt om Jan Forell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 204 10 892 11 949 10 410 6 904 5 128 4 800 5 257 2 395 2 035
Övrig omsättning 193 128 571 269 166 156 277 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 375 1 529 3 121 441 344 -1 173 598 419 295
Resultat efter finansnetto 2 361 1 533 3 125 438 340 -1 173 598 408 295
Årets resultat 1 833 1 250 1 812 221 172 70 89 309 241 295
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 96 18 33 70 67 84 86 6 20
Omsättningstillgångar 6 362 6 293 6 595 4 002 2 401 1 995 2 169 2 132 999 584
Tillgångar 6 629 6 388 6 613 4 036 2 471 2 062 2 253 2 218 1 004 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 518 2 184 2 435 773 702 673 803 764 455 213
Obeskattade reserver 1 106 1 105 1 195 404 283 190 295 247 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Kortfristiga skulder 3 004 3 098 2 983 2 858 1 485 1 200 1 156 1 206 459 270
Skulder och eget kapital 6 629 6 388 6 613 4 036 2 471 2 062 2 253 2 218 1 004 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 570 568 577 195 359 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 202 4 556 4 707 4 750 2 576 1 937 1 709 1 270 240 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 770 1 904 2 001 1 980 1 247 963 820 586 247 168
Utdelning till aktieägare 1 880 1 500 0 150 150 50 200 50 0 0
Omsättning 12 397 11 020 12 520 10 679 7 070 5 284 5 077 5 257 2 395 2 035
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 7 6 6 5 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 109 990 1 086 946 986 855 800 1 051 1 198 2 035
Personalkostnader per anställd (tkr) 565 617 626 625 636 593 531 417 428 593
Rörelseresultat, EBITDA 2 416 1 556 3 136 477 380 27 202 622 422 310
Nettoomsättningförändring 12,05% -8,85% 14,78% 50,78% 34,63% 6,83% -8,69% 119,50% 17,69% -%
Du Pont-modellen 35,83% 24,03% 47,26% 10,95% 13,92% -0,05% 7,68% 26,96% 41,73% 48,92%
Vinstmarginal 19,46% 14,09% 26,15% 4,25% 4,98% -0,02% 3,60% 11,38% 17,49% 14,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,15% 96,88% 94,17% 72,91% 80,04% 71,79%
Rörelsekapital/omsättning 27,52% 29,33% 30,23% 10,99% 13,27% 15,50% 21,10% 17,61% 22,55% 15,43%
Soliditet 51,00% 47,68% 50,92% 26,53% 36,85% 39,43% 45,29% 42,46% 51,77% 35,32%
Kassalikviditet 211,78% 203,13% 221,09% 140,03% 161,68% 166,25% 187,63% 176,78% 217,65% 216,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...