Visa allt om Växjö Återvinning Entreprenad AB
Visa allt om Växjö Återvinning Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 213 10 645 8 968 10 549 11 716 13 484 12 792 10 929 12 451 12 053
Övrig omsättning 243 423 319 706 651 157 - 961 - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 18 40 905 -63 1 033 262 604 -246 222
Resultat efter finansnetto -226 8 27 896 -67 1 014 245 565 -311 175
Årets resultat -10 117 -3 -2 2 0 1 1 -18 322
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 262 2 159 1 853 963 1 109 1 407 1 420 1 480 1 177 1 219
Omsättningstillgångar 2 157 2 535 2 372 3 277 3 131 3 371 3 459 3 187 2 722 3 166
Tillgångar 4 420 4 694 4 225 4 240 4 239 4 778 4 879 4 667 3 899 4 385
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 170 1 053 1 056 1 059 1 057 1 057 1 055 1 055 1 074
Obeskattade reserver 189 405 547 699 824 893 986 1 112 904 1 196
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 595 1 833 2 020 45 165 253 352 479 317 213
Kortfristiga skulder 1 475 1 286 604 2 439 2 192 2 575 2 484 2 020 1 623 1 902
Skulder och eget kapital 4 420 4 694 4 225 4 240 4 239 4 778 4 879 4 667 3 899 4 385
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 371 366 482 349 418 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 493 1 021 638 716 1 131 823 548 812 1 319 1 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 461 287 283 246 409 329 314 398 621 787
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 456 11 068 9 287 11 255 12 367 13 641 12 792 11 890 12 451 12 053
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 3 5 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 843 2 661 2 989 3 516 2 343 3 371 3 198 2 732 2 075 2 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 363 440 452 420 393 323 396 403 478
Rörelseresultat, EBITDA -96 263 280 1 145 193 1 321 549 845 80 532
Nettoomsättningförändring -13,45% 18,70% -14,99% -9,96% -13,11% 5,41% 17,05% -12,22% 3,30% -%
Du Pont-modellen -4,95% 0,38% 0,97% 21,49% -1,37% 21,66% 5,39% 13,01% -6,23% 5,15%
Vinstmarginal -2,38% 0,17% 0,46% 8,64% -0,50% 7,68% 2,06% 5,55% -1,95% 1,88%
Bruttovinstmarginal 71,76% 73,30% 81,27% 80,28% 79,74% 78,36% 76,17% 69,44% 79,87% 77,57%
Rörelsekapital/omsättning 7,40% 11,73% 19,71% 7,94% 8,01% 5,90% 7,62% 10,68% 8,83% 10,49%
Soliditet 29,58% 31,66% 35,02% 37,06% 39,31% 35,90% 36,56% 39,76% 43,75% 44,13%
Kassalikviditet 121,83% 197,12% 392,72% 134,36% 142,84% 130,91% 139,25% 157,77% 167,71% 166,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...