Visa allt om Kringla P Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 053 1 463 1 740 1 875 1 680 1 897 1 483 1 729 1 365 1 030
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 -72 94 6 80 208 8 16 20 13
Resultat efter finansnetto 64 -83 88 1 74 201 0 9 9 1
Årets resultat -6 -83 65 1 54 148 0 6 6 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Omsättningstillgångar 275 328 600 396 506 569 307 319 377 141
Tillgångar 275 328 600 396 506 569 307 319 377 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 92 236 171 220 266 118 118 112 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 47 91 14 0 0 48 0 150 10
Kortfristiga skulder 188 189 273 211 286 303 141 201 115 67
Skulder och eget kapital 275 328 600 396 506 569 307 319 377 183
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 240 - 464 660 555 470 572 670 450 317
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 420 - - 0 0 47 0 193 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 104 146 214 279 245 215 192 277 193 116
Utdelning till aktieägare 0 0 60 0 50 100 0 0 0 0
Omsättning 1 053 1 463 1 740 1 875 1 680 1 897 1 483 1 729 1 365 1 030
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 527 732 870 938 840 - 742 865 683 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 164 310 366 475 408 - 406 480 322 217
Rörelseresultat, EBITDA 470 -72 94 6 80 208 8 16 62 67
Nettoomsättningförändring -28,02% -15,92% -7,20% 11,61% -11,44% 27,92% -14,23% 26,67% 32,52% -%
Du Pont-modellen 29,09% -21,65% 15,67% 1,52% 15,81% 36,56% 2,61% 5,02% 5,31% 7,10%
Vinstmarginal 7,60% -4,85% 5,40% 0,32% 4,76% 10,96% 0,54% 0,93% 1,47% 1,26%
Bruttovinstmarginal 75,59% 68,97% 75,23% 71,15% 73,15% 75,07% 73,23% 74,20% 69,30% 86,02%
Rörelsekapital/omsättning 8,26% 9,50% 18,79% 9,87% 13,10% 14,02% 11,19% 6,82% 19,19% 7,18%
Soliditet 31,27% 28,05% 39,33% 43,18% 43,48% 46,75% 38,44% 36,99% 29,71% 57,92%
Kassalikviditet 126,60% 130,16% 206,23% 170,14% 165,73% 177,23% 69,50% 102,99% 230,43% 73,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...