Visa allt om Kringla P Aktiebolag
Visa allt om Kringla P Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 868 1 053 1 463 1 740 1 875 1 680 1 897 1 483 1 729 1 365
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 80 -72 94 6 80 208 8 16 20
Resultat efter finansnetto 67 64 -83 88 1 74 201 0 9 9
Årets resultat 53 -6 -83 65 1 54 148 0 6 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 312 275 328 600 396 506 569 307 319 377
Tillgångar 312 275 328 600 396 506 569 307 319 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 86 92 236 171 220 266 118 118 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 47 91 14 0 0 48 0 150
Kortfristiga skulder 173 188 189 273 211 286 303 141 201 115
Skulder och eget kapital 312 275 328 600 396 506 569 307 319 377
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 120 240 - 464 660 555 470 572 670 450
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 420 - - 0 0 47 0 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 151 104 146 214 279 245 215 192 277 193
Utdelning till aktieägare 0 0 0 60 0 50 100 0 0 0
Omsättning 868 1 053 1 463 1 740 1 875 1 680 1 897 1 483 1 729 1 365
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 434 527 732 870 938 840 - 742 865 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 122 164 310 366 475 408 - 406 480 322
Rörelseresultat, EBITDA 74 470 -72 94 6 80 208 8 16 62
Nettoomsättningförändring -17,57% -28,02% -15,92% -7,20% 11,61% -11,44% 27,92% -14,23% 26,67% -%
Du Pont-modellen 23,72% 29,09% -21,65% 15,67% 1,52% 15,81% 36,56% 2,61% 5,02% 5,31%
Vinstmarginal 8,53% 7,60% -4,85% 5,40% 0,32% 4,76% 10,96% 0,54% 0,93% 1,47%
Bruttovinstmarginal 62,56% 75,59% 68,97% 75,23% 71,15% 73,15% 75,07% 73,23% 74,20% 69,30%
Rörelsekapital/omsättning 16,01% 8,26% 9,50% 18,79% 9,87% 13,10% 14,02% 11,19% 6,82% 19,19%
Soliditet 44,87% 31,27% 28,05% 39,33% 43,18% 43,48% 46,75% 38,44% 36,99% 29,71%
Kassalikviditet 180,35% 126,60% 130,16% 206,23% 170,14% 165,73% 177,23% 69,50% 102,99% 230,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...