Visa allt om Oldes Krog AB
Visa allt om Oldes Krog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 807 5 557 5 620 5 921 5 371 4 657 4 511 4 357 3 978 3 561
Övrig omsättning 23 - - 16 - 6 - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) 154 22 217 422 185 -30 113 -72 -16 13
Resultat efter finansnetto 146 12 204 408 164 -33 113 -76 -23 8
Årets resultat 107 1 153 290 112 -33 93 -76 -24 12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 524 659 797 815 740 740 61 90 125 174
Omsättningstillgångar 500 379 384 473 286 189 487 310 391 259
Tillgångar 1 024 1 039 1 181 1 288 1 025 928 548 400 515 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 441 354 402 349 179 67 104 10 86 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 685 778 939 846 779 444 390 429 323
Skulder och eget kapital 1 024 1 039 1 181 1 288 1 025 928 548 400 515 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 319 306 276 253 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 588 1 661 1 641 1 664 1 423 991 879 910 805 761
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 609 591 579 598 565 544 428 392 368 328
Utdelning till aktieägare 60 20 50 100 0 0 4 0 0 0
Omsättning 5 830 5 557 5 620 5 937 5 371 4 663 4 511 4 357 3 978 3 587
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 161 1 111 1 124 1 184 1 074 931 902 871 796 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 457 445 453 399 373 325 323 289 262
Rörelseresultat, EBITDA 290 159 345 529 290 8 142 -24 63 87
Nettoomsättningförändring 4,50% -1,12% -5,08% 10,24% 15,33% 3,24% 3,53% 9,53% 11,71% -%
Du Pont-modellen 15,04% 2,21% 18,46% 32,76% 18,05% -3,23% 20,62% -18,00% -3,11% 3,00%
Vinstmarginal 2,65% 0,41% 3,88% 7,13% 3,44% -0,64% 2,50% -1,65% -0,40% 0,37%
Bruttovinstmarginal 58,19% 59,01% 60,43% 59,70% 56,51% 56,11% 54,62% 52,08% 52,99% 52,88%
Rörelsekapital/omsättning -1,43% -5,51% -7,01% -7,87% -10,43% -12,67% 0,95% -1,84% -0,96% -1,80%
Soliditet 43,07% 34,07% 34,04% 27,10% 17,46% 7,22% 18,98% 2,50% 16,70% 25,17%
Kassalikviditet 74,10% 45,84% 41,90% 43,98% 26,71% 16,94% 97,52% 66,67% 80,65% 69,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...