Visa allt om Axelsson Oral Health Promotion AB
Visa allt om Axelsson Oral Health Promotion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 77 93 268 154 372 272 146 154 124
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -56 -115 72 12 192 19 -22 -83 -111
Resultat efter finansnetto -50 -49 -115 72 12 192 19 -21 -83 -111
Årets resultat -50 -49 -95 36 16 174 19 -21 -83 -111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 35 71 0 5 43 56 56 66 77
Omsättningstillgångar 79 79 68 249 189 303 132 121 115 114
Tillgångar 115 114 138 249 195 346 188 177 182 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -29 21 70 165 129 264 89 71 92 94
Obeskattade reserver 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 143 0 0 0 0 0 10 28 14 16
Kortfristiga skulder 0 94 68 64 66 73 88 79 76 80
Skulder och eget kapital 115 114 138 249 195 346 188 177 182 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 19 26 12 31 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 6 5 4 11 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 77 93 268 154 372 272 146 154 124
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -50 -56 -115 77 50 205 32 -11 -72 -100
Nettoomsättningförändring -53,25% -17,20% -65,30% 74,03% -58,60% 36,76% 86,30% -5,19% 24,19% -%
Du Pont-modellen -42,61% -42,98% -83,33% 28,92% 6,15% 55,49% 10,11% -12,43% -45,60% -58,12%
Vinstmarginal -136,11% -63,64% -123,66% 26,87% 7,79% 51,61% 6,99% -15,07% -53,90% -89,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 94,62% 98,13% 95,45% 96,77% 95,59% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 219,44% -19,48% 0,00% 69,03% 79,87% 61,83% 16,18% 28,77% 25,32% 27,42%
Soliditet -25,22% 18,42% 50,72% 72,18% 66,15% 78,43% 47,34% 40,11% 50,55% 49,21%
Kassalikviditet -% 84,04% 100,00% 389,06% 286,36% 415,07% 150,00% 153,16% 151,32% 142,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...