Visa allt om Nautic Shipping i Gävle AB
Visa allt om Nautic Shipping i Gävle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 355 2 273 2 329 2 049 2 149 2 189 2 099 1 372 1 219 1 002
Övrig omsättning 218 164 161 140 161 74 31 92 26 9
Rörelseresultat (EBIT) 431 580 715 208 348 172 398 186 202 19
Resultat efter finansnetto 432 585 718 215 355 172 398 197 207 19
Årets resultat 440 451 497 106 257 235 211 101 162 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 9 17 28 39 22 31 8
Omsättningstillgångar 6 480 5 213 4 203 4 296 2 891 2 507 2 905 2 210 2 126 869
Tillgångar 6 480 5 213 4 207 4 305 2 908 2 535 2 944 2 232 2 157 877
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 650 610 659 312 426 389 374 283 302 140
Obeskattade reserver 0 136 136 61 0 0 156 52 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 830 4 467 3 412 3 932 2 482 2 145 2 414 1 897 1 854 738
Skulder och eget kapital 6 480 5 213 4 207 4 305 2 908 2 535 2 944 2 232 2 157 877
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 360 360 405 456 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 220 1 088 1 016 1 090 1 014 643 428 224 44 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 388 326 295 344 355 356 309 278 217 168
Utdelning till aktieägare 375 400 500 150 220 220 220 120 120 0
Omsättning 2 573 2 437 2 490 2 189 2 310 2 263 2 130 1 464 1 245 1 011
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 785 758 776 683 716 547 700 686 610 501
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 452 430 473 484 353 381 474 374 318
Rörelseresultat, EBITDA 431 584 720 216 359 183 407 194 208 26
Nettoomsättningförändring 3,61% -2,40% 13,67% -4,65% -1,83% 4,29% 52,99% 12,55% 21,66% -%
Du Pont-modellen 6,67% 11,22% 17,09% 5,04% 12,21% 6,79% 13,52% 8,83% 9,60% 2,17%
Vinstmarginal 18,34% 25,74% 30,87% 10,59% 16,52% 7,86% 18,96% 14,36% 16,98% 1,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,60% 32,82% 33,96% 17,76% 19,03% 16,54% 23,39% 22,81% 22,31% 13,07%
Soliditet 10,03% 13,74% 18,19% 8,29% 14,65% 15,35% 16,61% 14,36% 14,00% 15,96%
Kassalikviditet 111,15% 116,70% 123,18% 109,26% 116,48% 116,88% 120,34% 116,50% 114,67% 117,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...