Visa allt om AB Tvillingbo
Visa allt om AB Tvillingbo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 186 3 319 3 010 3 072 3 005 3 166 3 069 3 137 3 289 3 014
Övrig omsättning 166 153 7 2 11 1 48 80 1 145
Rörelseresultat (EBIT) -9 171 -129 17 166 -229 -576 167 481 741
Resultat efter finansnetto -100 50 -271 -183 -33 -404 -729 -58 307 610
Årets resultat -100 50 -271 -183 -33 -404 -451 69 354 382
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 485 5 620 5 799 5 949 6 106 6 402 6 644 6 779 7 081 7 408
Omsättningstillgångar 666 729 594 1 071 863 884 1 265 2 640 2 404 2 071
Tillgångar 6 151 6 350 6 394 7 020 6 968 7 286 7 909 9 419 9 485 9 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 719 1 820 1 770 2 041 2 223 2 256 2 660 4 111 4 042 3 688
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 277 437 626
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 821 3 862 3 898 3 939 3 979 4 016 4 061 4 130 4 185 4 185
Kortfristiga skulder 610 669 726 1 040 765 1 013 1 188 901 820 980
Skulder och eget kapital 6 151 6 350 6 394 7 020 6 968 7 286 7 909 9 419 9 485 9 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 75 72 42 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 559 609 301 342 468 0 515 340 386 81
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 155 168 81 86 139 0 152 110 108 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 3 352 3 472 3 017 3 074 3 016 3 167 3 117 3 217 3 290 3 159
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 062 1 106 1 505 1 536 1 503 1 583 1 535 1 569 3 289 3 014
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 256 200 214 305 385 383 257 546 102
Rörelseresultat, EBITDA 155 337 38 184 462 106 -247 496 808 942
Nettoomsättningförändring -4,01% 10,27% -2,02% 2,23% -5,09% 3,16% -2,17% -4,62% 9,12% -%
Du Pont-modellen -0,11% 2,72% -1,99% 0,27% 2,38% -3,14% -7,27% 1,94% 5,23% 7,87%
Vinstmarginal -0,22% 5,21% -4,22% 0,62% 5,52% -7,23% -18,74% 5,83% 15,08% 24,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 1,81% -4,39% 1,01% 3,26% -4,07% 2,51% 55,44% 48,16% 36,20%
Soliditet 27,95% 28,66% 27,68% 29,07% 31,90% 30,96% 33,63% 45,76% 45,93% 43,66%
Kassalikviditet 109,18% 108,97% 81,82% 102,98% 112,81% 87,27% 106,48% 293,01% 293,17% 211,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...