Visa allt om Fidens Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 821 786 0 527 0 10 195 1 058 1 554 0
Övrig omsättning - 3 - - - - 66 108 - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 273 -89 81 -91 -264 -285 380 363 0
Resultat efter finansnetto 248 340 -65 95 -109 162 391 339 311 0
Årets resultat 132 340 -65 95 -109 162 531 148 242 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 519 45 5 17 31 52 45 29 23 0
Omsättningstillgångar 900 727 435 657 563 830 975 969 880 120
Tillgångar 1 419 772 441 674 594 882 1 020 998 902 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 462 262 477 527 767 735 419 362 120
Obeskattade reserver 69 0 0 0 0 0 0 140 37 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 930 310 179 197 67 115 286 439 503 0
Skulder och eget kapital 1 419 772 441 674 594 882 1 020 998 902 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 558 145 0 191 0 20 130 180 358 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 367 46 0 66 0 6 78 163 199 0
Utdelning till aktieägare 155 175 0 150 145 130 130 215 92 0
Omsättning 1 821 789 0 527 0 10 261 1 166 1 554 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 821 786 - 527 - 10 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 989 246 8 269 10 28 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 289 283 -78 96 -71 -244 -270 389 369 0
Nettoomsättningförändring 131,68% -% -100,00% -% -100,00% -94,87% -81,57% -31,92% -% -%
Du Pont-modellen 20,01% 44,30% -% 13,95% -% 18,71% 45,98% 39,18% 41,80% -%
Vinstmarginal 15,60% 43,51% -% 17,84% -% 1 650,00% 240,51% 36,96% 24,26% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,65% 53,05% -% 87,29% -% 7 150,00% 353,33% 50,09% 24,26% -%
Soliditet 33,32% 59,84% 59,41% 70,77% 88,72% 86,96% 72,06% 52,08% 43,09% 100,00%
Kassalikviditet 96,77% 234,52% 243,02% 333,50% 840,30% 721,74% 340,91% 220,73% 174,95% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...