Visa allt om Kjell & Mariana Restaurang & Catering AB
Visa allt om Kjell & Mariana Restaurang & Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 273 3 666 3 841 3 479 4 196 3 643 3 690 5 528 3 761 3 119
Övrig omsättning 473 - 9 - - - 14 - - 66
Rörelseresultat (EBIT) -39 111 390 -91 83 105 -175 126 105 122
Resultat efter finansnetto -39 111 390 -89 87 105 -173 133 105 123
Årets resultat 78 14 215 -93 58 65 -123 44 70 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 8 16 34 49 44 55
Omsättningstillgångar 655 886 778 703 733 541 666 916 720 492
Tillgångar 655 886 778 704 741 557 700 965 764 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 345 331 116 208 205 140 263 219 149
Obeskattade reserver 0 164 105 0 0 22 0 51 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 382 378 342 588 533 329 560 652 542 396
Skulder och eget kapital 655 886 778 704 741 557 700 965 764 547
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 405 420 617 710 666 686 636 620
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 260 847 403 539 661 332 123 409 340 194
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 697 672 653 681 423 615 634 736 558 452
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 746 3 666 3 850 3 479 4 196 3 643 3 704 5 528 3 761 3 185
Nyckeltal
Antal anställda 5 6 6 5 6 4 3 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 655 611 640 696 699 911 1 230 1 106 940 1 040
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 258 245 329 325 422 508 390 385 427
Rörelseresultat, EBITDA -39 111 392 -84 91 123 -153 147 123 142
Nettoomsättningförändring -10,72% -4,56% 10,41% -17,09% 15,18% -1,27% -33,25% 46,98% 20,58% -%
Du Pont-modellen -5,95% 12,53% 50,13% -12,50% 11,74% 19,03% -24,86% 13,89% 13,74% 22,49%
Vinstmarginal -1,19% 3,03% 10,15% -2,53% 2,07% 2,91% -4,72% 2,42% 2,79% 3,94%
Bruttovinstmarginal 63,03% 65,71% 61,55% 62,43% 61,56% 62,39% 58,59% 60,04% 62,19% 61,43%
Rörelsekapital/omsättning 8,34% 13,86% 11,35% 3,31% 4,77% 5,82% 2,87% 4,78% 4,73% 3,08%
Soliditet 41,68% 53,38% 53,07% 16,48% 28,07% 39,72% 20,00% 31,06% 28,95% 27,63%
Kassalikviditet 171,47% 234,39% 227,49% 119,56% 137,52% 164,44% 118,93% 137,12% 123,43% 111,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...