Visa allt om Relite Aktiebolag
Visa allt om Relite Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 39 515 0 682
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -6 -10 -193 -138 -644 -298
Resultat efter finansnetto 0 0 2 -2 -50 -39 -240 -505 -718 38
Årets resultat 0 0 2 -2 -50 -39 -240 -505 -432 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 7 17 27
Omsättningstillgångar 20 20 20 18 19 71 115 494 894 1 885
Tillgångar 20 20 20 18 19 71 117 501 911 1 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 18 18 16 18 69 107 347 852 1 384
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 217
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 1 3 9 153 60 311
Skulder och eget kapital 20 20 20 18 19 71 117 501 911 1 913
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 130 405 311 571
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 41 134 147 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 39 515 0 682
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 39 515 - 682
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 175 548 463 804
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -6 -8 -188 -128 -634 -288
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -92,43% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -164,96% -27,54% -% 1,99%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -494,87% -26,80% -% 5,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 271,79% 66,21% -% 230,79%
Soliditet 90,00% 90,00% 90,00% 88,89% 94,74% 97,18% 91,45% 69,26% 93,44% 80,51%
Kassalikviditet 2 000,00% 2 000,00% 2 000,00% 1 800,00% 1 900,00% 2 366,67% 1 277,78% 322,88% 1 490,00% 606,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...